Elisabeth@Ramsta

Ditt bollplank inom vård- och omsorgsbranschen
Image
Image

Jag heter Elisabeth Adriansson Sandberg och hjälper ledare inom vård- och omsorgsbranschen att öka kunskap, information och delaktighet inom organisationen. Med mig har jag mer än 30 års erfarenhet av att leda olika verksamheter inom vård och omsorg från hemtjänst, äldreboende, myndighetsutövning, hemsjukvård, mm.

 

Jag känner branschen inifrån och vet vilka problem som chefer dagligen mäktas med. Framför allt har jag färdigheter och verktyg för att hjälpa dig hitta lösningar som fungerar på lång sikt och som även stöds av personalen. Det är möjligt att jag inte har alla svar men jag kan en hel del!

Jag heter Elisabeth Adriansson Sandberg och hjälper ledare inom vård- och omsorgsbranschen att öka kunskap, information och delaktighet inom organisationen. Med mig har jag mer än 30 års erfarenhet av att leda olika verksamheter inom vård och omsorg från hemtjänst, äldreboende, myndighetsutövning, hemsjukvård, mm.

 

Jag känner branschen inifrån och vet vilka problem som chefer dagligen mäktas med. Framför allt har jag färdigheter och verktyg för att hjälpa dig hitta lösningar som fungerar på lång sikt och som även stöds av personalen. Det är möjligt att jag inte har alla svar men jag kan en hel del!

Jag är väldigt glad över att få lärt känna dig, du är mycket professionell och kunnig samtidigt som du har humor och kan bjuda på dig själv. Det har alltid varit väldigt lätt att prata med dig. En riktigt bra förebild!
Anna-Lena Persson
Anna-Lena PerssonVerksamhetschef - HALMSTAD KOMMUN
Företag inom vård och omsorg? 
Oavsett om du har nyligen startat företaget eller har en etablerad verksamhet, kan jag hjälpa dig med att:
 • bygga upp processer och rutiner
 • utföra riskanalys och egenkontroller
 • utreda avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
 • involvera medarbetare i verksamhetens kvalitetsarbete
Företag inom vård och omsorg? 
Oavsett om du har nyligen startat företaget eller har en etablerad verksamhet, kan jag hjälpa dig med att:
 • bygga upp processer och rutiner
 • utföra riskanalys och egenkontroller
 • utreda avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
 • involvera medarbetare i verksamhetens kvalitetsarbete
Känns synpunkter och klagomål oöverstigliga?

Har det tagit över ditt dagliga arbete? Då kan jag finnas vid din sida och hjälpa dig med att:

 • skapa handlingsplan
 • agera som projektledare
 • handleda i det systematiska kvalitetsarbetet
Känns synpunkter och klagomål oöverstigliga?

Har det tagit över ditt dagliga arbete? Då kan jag finnas vid din sida och hjälpa dig med att:

 • skapa handlingsplan
 • agera som projektledare
 • handleda i det systematiska kvalitetsarbetet
Lämna över verksamheten?

När du behöver lämna över verksamheten till en annan utövare, kan jag agera din högra hand och avlasta dig genom att:

 • underlätta själva överlämningen
 • ta fram checklistor, mötesagendor, mm.

Jag finns vid din sida i den utsträckning som behövs för att överlämningen ska gå så smidigt som möjligt.

Lämna över verksamheten?

När du behöver lämna över verksamheten till en annan utövare, kan jag agera din högra hand och avlasta dig genom att:

 • underlätta själva överlämningen
 • ta fram checklistor, mötesagendor, mm.

Jag finns vid din sida i den utsträckning som behövs för att överlämningen ska gå så smidigt som möjligt.

Vad kan vi förbättra tillsammans?

Istället för att komma in utifrån och hitta fel, tittar jag på vad vi kan göra bättre tillsammans.

När uppdraget är slutfört, känner du dig trygg både i de verktyg och processer vi har skapat och i kommunikationen med dina medarbetare.

Du ”flyger” vidare och fortsätter utveckla verksamhetens kvalitetsarbete.

Vad kan vi förbättra tillsammans?

Istället för att komma in utifrån och hitta fel, tittar jag på vad vi kan göra bättre tillsammans.

När uppdraget är slutfört, känner du dig trygg både i de verktyg och processer vi har skapat och i kommunikationen med dina medarbetare.

Du ”flyger” vidare och fortsätter utveckla verksamhetens kvalitetsarbete.