Elisabeth@Ramsta

Din processledare inom hälsa, vård och omsorgsbranschen
Image
Image

Anlitar du mig får du en professionell, engagerad och erfaren processledare, som entusiasmerar och coachar till nytänkt och egna lösningar.

Jag har en bred kunskap, en stor erfarenhet av branchen och är tydlig samt fattar beslut med omtänksamhet och nytänk.

Med över 30 års erfarenhet av att leda olika verksamheter inom hälsa, vård och omsorg på operativ, taktisk och strategisk nivå vet jag vilka problem vi inom branschen brottas med och vill bidra till att göra skillnad.

Anlitar du mig får du en professionell, engagerad och erfaren processledare, som entusiasmerar och coachar till nytänkt och egna lösningar.

Jag har en bred kunskap, en stor erfarenhet av branchen och är tydlig samt fattar beslut med omtänksamhet och nytänk.

Med över 30 års erfarenhet av att leda olika verksamheter inom hälsa, vård och omsorg på operativ, taktisk och strategisk nivå vet jag vilka problem vi inom branschen brottas med och vill bidra till att göra skillnad.

Elisabeth är processledaren med ett stort driv och en förmåga att engagera och inspirera projektets medarbetare så att uppsatta mål nås. Jag rekommenderar henne varmt!
Eva Wikström
Eva WikströmHR-direktör - REGION UPPSALA

Företag inom vård och omsorg? 

Behöver du en projektledare med stort driv och förmåga att strukturera och organisera? Då är jag den du söker och som hjälper dig att:
 • bygga upp och leda processen utifrån din affärs- eller verksamhetsplan
 • involvera dina medarbetare i utvecklingsarbetet
 • uveckla verksamhetens relationer
 • bidra med min kunskap, metoder och verktyg
 • skapa utveckling och tillväxt

Företag inom vård och omsorg? 

Behöver du en projektledare med stort driv och förmåga att strukturera och organisera? Då är jag den du söker och som hjälper dig att:
 • bygga upp och leda processen utifrån din affärs- eller verksamhetsplan
 • involvera dina medarbetare i utvecklingsarbetet
 • utveckla verksamhetens relationer
 • bidra med min kunskap, metoder och verktyg
 • skapa utveckling och tillväxt

Behöver du avlastning i det systematiska kvalitetsarbetet?

Behöver du någon att delegera utredningar av verksamhetens avvikelser till? Då är jag din högra hand och hjälper dig att:

 • utreda avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
 • utföra riskanalys och egenkontroller
 • skapa en handlingsplan
 • handleda i det systematiska kvalitetsarbetet
 • utbilda medarbetarna i t.ex. kontaktmannaskap
 • processleda förbättringsarbetet

Behöver du avlastning i det systematiska kvalitetsarbetet?

Behöver du någon att delegera utredningar av verksamhetens avvikelser till? Då är jag din högra hand och hjälper dig att:

 • utreda avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
 • utföra riskanalys och egenkontroller
 • skapa en handlingsplan
 • handleda i det systematiska kvalitetsarbetet
 • utbilda medarbetarna i t.ex. kontaktmannaskap
 • processleda förbättringsarbetet

Behöver en kompetent chef/ledare under rekryteringen?

När du behöver någon som leder och utvecklar verksamheten under rekryteringsperioden, är jag den interimchef du behöver. Jag:

 • har erfarenhet av chefsuppdrag på alla nivåer – strategiskt, taktiskt och operativt
 • fortsätter att utveckla verksamheten under den period rekryteringen pågår
 • kan hjälpa dig introducera och handleda den nya chefen för att överlämningen ska gå så smidigt som möjligt.
 • är en erfaren ledare som kan vara din nya chefs mentor under första perioden

Behöver en kompetent chef/ledare under rekryteringen?

När du behöver någon som leder och utvecklar verksamheten under rekryteringsperioden, är jag den interimchef du behöver. Jag:

 • har erfarenhet av chefsuppdrag på alla nivåer – strategiskt, taktiskt och operativt
 • fortsätter att utveckla verksamheten under den period rekryteringen pågår
 • kan hjälpa dig introducera och handleda den nya chefen för att överlämningen ska gå så smidigt som möjligt.
 • är en erfaren ledare som kan vara din nya chefs mentor under första perioden

Tillsammans gör vi det möjligt!

Jag tror på laget istället för jaget – det innebär att jag engagerar och inspirerar till samverkan och att du och ditt team kommer känna er delaktiga och växa i era roller.

När jag utfört mitt uppdraget, är mitt mål att du ska känna dig tryggare och ha fått verktyg och metoder som underlättar.  

Mitt måtto är att det ska vara LÄTT ATT GÖRA RÄTT och att systematiskt kvalitetsledningsarbete ska vara enkelt, lättförståeligt och roligt.

Tillsammans gör vi det möjligt!

Jag tror på laget istället för jaget – det innebär att jag engagerar och inspirerar till samverkan och att du och ditt team kommer känna er delaktiga och växa i era roller.

När jag utfört mitt uppdraget, är mitt mål att du ska känna dig tryggare och ha fått verktyg och metoder som underlättar.  

Mitt måtto är att det ska vara LÄTT ATT GÖRA RÄTT och att systematiskt kvalitetsledningsarbete ska vara enkelt, lättförståeligt och roligt.