Elisabeth@Ramsta

Din processledare inom hälsa, vård och omsorgsbranschen
Image
Image

Genom att välja mitt expertstöd, kommer du att dra nytta av en professionell och engagerad processledare som uppvisar en stark passion för innovation och personlig utveckling. Min roll går utöver det traditionella - jag inspirerar, coachar och vägleder dig mot nyskapande och skräddarsydda lösningar.

Min omfattande kunskapsbas, förankrad i flera årtionden av branscherfarenhet, kombineras med en tydlig kommunikation och noggrant övervägda, framtidsorienterade beslut.

Med en imponerande bakgrund som omfattar över 30 års erfarenhet inom ledning av diverse verksamheter inom hälso-, vård- och omsorgssektorn - på operativ, taktisk och strategisk nivå - är jag väl insatt i de utmaningar som branschen står inför. Min ambition sträcker sig dock bortom att bara förstå dessa problem; jag strävar efter att göra en verklig skillnad och bidra till positiva förändringar.

Genom att välja mitt expertstöd, kommer du att dra nytta av en professionell och engagerad processledare som uppvisar en stark passion för innovation och personlig utveckling. Min roll går utöver det traditionella - jag inspirerar, coachar och vägleder dig mot nyskapande och skräddarsydda lösningar.

Min omfattande kunskapsbas, förankrad i flera årtionden av branscherfarenhet, kombineras med en tydlig kommunikation och noggrant övervägda, framtidsorienterade beslut.

Med en imponerande bakgrund som omfattar över 30 års erfarenhet inom ledning av diverse verksamheter inom hälso-, vård- och omsorgssektorn - på operativ, taktisk och strategisk nivå - är jag väl insatt i de utmaningar som branschen står inför. Min ambition sträcker sig dock bortom att bara förstå dessa problem; jag strävar efter att göra en verklig skillnad och bidra till positiva förändringar.

fa fa-gears

Utförare av hälsa, vård och omsorg? 

Behöver du en projektledare/coach med stort driv och förmåga att strukturera och organisera? Då är jag den du söker och som hjälper dig att:
 • bygga upp och leda processen utifrån din affärs- eller verksamhetsplan
 • involvera dina medarbetare i utvecklingsarbetet
 • utveckla verksamhetens relationer
 • bidra med min kompetens, metoder och verktyg
 • skapa utveckling och tillväxt
 • Utveckla ledare - Chefcoachning
 • Utveckla medarbetare - Medarbetarcoachning

Utförare av hälsa, vård och omsorg? 

Behöver du en projektledare/coach med stort driv och förmåga att strukturera och organisera? Då är jag den du söker och som hjälper dig att:
 • bygga upp och leda processen utifrån din affärs- eller verksamhetsplan
 • involvera dina medarbetare i utvecklingsarbetet
 • utveckla verksamhetens relationer
 • bidra med min kompetens, metoder och verktyg
 • skapa utveckling och tillväxt
 • Utveckla ledare - Chefcoachning
 • Utveckla medarbetare - Medarbetarcoachning
fa fa-object-ungroup

Behöver du avlastning i det systematiska kvalitetsarbetet?

Behöver du någon att delegera utredningar av verksamhetens avvikelser till? Då är jag din högra hand och hjälper dig att:

 • utreda avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
 • utföra riskanalys och egenkontroller
 • skapa en handlingsplan
 • handleda i det systematiska kvalitetsarbetet
 • utbilda medarbetarna i t.ex. kontaktmannaskap
 • processleda förbättringsarbetet

Behöver du avlastning i det systematiska kvalitetsarbetet?

Behöver du någon att delegera utredningar av verksamhetens avvikelser till? Då är jag din högra hand och hjälper dig att:

 • utreda avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
 • utföra riskanalys och egenkontroller
 • skapa en handlingsplan
 • handleda i det systematiska kvalitetsarbetet
 • utbilda medarbetarna i t.ex. kontaktmannaskap
 • processleda förbättringsarbetet
fa fa-calendar-check-o

Behöver din verksamhet uppfräschning av sina kunskaper kring författningar?

Vill du ta dina chefer och medarbetare på en spännande resa genom de lagar, avtal och beslut som styr deras dagliga arbete och lära dem hur de kan omsätta dessa i praktiken? Min föreläsning ”Lagar, avtal och annat kul” innebär att vi:

 • Utforskar de lagar som underlättar ert arbete.
 • Lär er utveckla verksamheten genom SOSFS 2011:9
 • Översätter dilemman i vardagen till gällande författningar genom dialog och praktiska exempel.
 • Få kunskap och trygghet i era interaktioner med brukarna
 • Upptäck hur kunskap om värdegrund kan stäkra ert arbete och höja kvaliteten i er verksamhet

Behöver din verksamhet uppfräschning av sina kunskaper kring författningar?

Vill du ta dina chefer och medarbetare på en spännande resa genom de lagar, avtal och beslut som styr deras dagliga arbete och lära dem hur de kan omsätta dessa i praktiken? Min föreläsning ”Lagar, avtal och annat kul” innebär att vi:

 • Utforskar de lagar som underlättar ert arbete.
 • Lär er utveckla verksamheten genom SOSFS 2011:9
 • Översätter dilemman i vardagen till gällande författningar genom dialog och praktiska exempel.
 • Få kunskap och trygghet i era interaktioner med brukarna
 • Upptäck hur kunskap om värdegrund kan stäkra ert arbete och höja kvaliteten i er verksamhet
fa fa-plane

Tillsammans gör vi det möjligt!

Jag tror på laget istället för jaget – det innebär att jag engagerar och inspirerar till samverkan och att du och ditt team kommer känna er delaktiga och växa i era roller.

När jag utfört mitt uppdraget, är mitt mål att du ska känna dig tryggare samt ha fått verktyg och metoder som underlättar.  

Min vision är att ALLT ÄR MÖJLIG och att det ska vara lätt att göra rätt genom att göra det systematiska kvalitetsarbetet enkelt

Tillsammans gör vi det möjligt!

Jag tror på laget istället för jaget – det innebär att jag engagerar och inspirerar till samverkan och att du och ditt team kommer känna er delaktiga och växa i era roller.

När jag utfört mitt uppdraget, är mitt mål att du ska känna dig tryggare samt ha fått verktyg och metoder som underlättar.  

Min vision är att ALLT ÄR MÖJLIG och att det ska vara lätt att göra rätt genom att göra det systematiska kvalitetsarbetet enkelt