Elisabeth@Ramsta

Ditt bollplank inom vård- och omsorgsbranschen
Image
Image

Jag heter Elisabeth Adriansson Sandberg och hjälper ledare inom vård- och omsorgsbranschen att öka kunskap, information och delaktighet inom organisationen. Med mig har jag mer än 30 års erfarenhet av att leda olika verksamheter inom vård och omsorg från hemtjänst, äldreboende, myndighetsutövning, hemsjukvård, mm.

 

Jag känner branschen inifrån och vet vilka problem som chefer dagligen mäktas med. Framför allt har jag färdigheter och verktyg för att hjälpa dig hitta lösningar som fungerar på lång sikt och som även stöds av personalen. Det är möjligt att jag inte har alla svar men jag kan en hel del!

Jag heter Elisabeth Adriansson Sandberg och hjälper ledare inom vård- och omsorgsbranschen att öka kunskap, information och delaktighet inom organisationen. Med mig har jag mer än 30 års erfarenhet av att leda olika verksamheter inom vård och omsorg från hemtjänst, äldreboende, myndighetsutövning, hemsjukvård, mm.

 

Jag känner branschen inifrån och vet vilka problem som chefer dagligen mäktas med. Framför allt har jag färdigheter och verktyg för att hjälpa dig hitta lösningar som fungerar på lång sikt och som även stöds av personalen. Det är möjligt att jag inte har alla svar men jag kan en hel del!

Jag är väldigt glad över att få lärt känna dig, du är mycket professionell och kunnig samtidigt som du har humor och kan bjuda på dig själv. Det har alltid varit väldigt lätt att prata med dig. En riktigt bra förebild!
Anna-Lena Persson
Anna-Lena PerssonVerksamhetschef - HALMSTAD KOMMUN

Företag inom vård och omsorg? 

Behöver du en projektledare med stort driv och förmåga att strukturera och organisera? Då är jag den du söker och som hjälper dig att:
 • bygga upp och leda processen utifrån din affärs- eller verksamhetsplan
 • involvera dina medarbetare i utvecklingsarbetet
 • uveckla verksamhetens relationer
 • bidra med min kunskap, metoder och verktyg
 • skapa utveckling och tillväxt

Företag inom vård och omsorg? 

Behöver du en projektledare med stort driv och förmåga att strukturera och organisera? Då är jag den du söker och som hjälper dig att:
 • bygga upp och leda processen utifrån din affärs- eller verksamhetsplan
 • involvera dina medarbetare i utvecklingsarbetet
 • utveckla verksamhetens relationer
 • bidra med min kunskap, metoder och verktyg
 • skapa utveckling och tillväxt

Behöver du avlastning i det systematiska kvalitetsarbetet?

Behöver du någon att delegera utredningar av verksamhetens avvikelser till? Då är jag din högra hand och hjälper dig att:

 • utreda avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
 • utföra riskanalys och egenkontroller
 • skapa en handlingsplan
 • handleda i det systematiska kvalitetsarbetet
 • utbilda medarbetarna i t.ex. kontaktmannaskap
 • processleda förbättringsarbetet

Behöver du avlastning i det systematiska kvalitetsarbetet?

Behöver du någon att delegera utredningar av verksamhetens avvikelser till? Då är jag din högra hand och hjälper dig att:

 • utreda avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
 • utföra riskanalys och egenkontroller
 • skapa en handlingsplan
 • handleda i det systematiska kvalitetsarbetet
 • utbilda medarbetarna i t.ex. kontaktmannaskap
 • processleda förbättringsarbetet

Behöver en kompetent chef/ledare under rekryteringen?

När du behöver någon som leder och utvecklar verksamheten under rekryteringsperioden, är jag den interimchef du behöver. Jag:

 • har erfarenhet av chefsuppdrag på alla nivåer – strategiskt, taktiskt och operativt
 • fortsätter att utveckla verksamheten under den period rekryteringen pågår
 • kan hjälpa dig introducera och handleda den nya chefen för att överlämningen ska gå så smidigt som möjligt.
 • är en erfaren ledare som kan vara din nya chefs mentor under första perioden

Behöver en kompetent chef/ledare under rekryteringen?

När du behöver någon som leder och utvecklar verksamheten under rekryteringsperioden, är jag den interimchef du behöver. Jag:

 • har erfarenhet av chefsuppdrag på alla nivåer – strategiskt, taktiskt och operativt
 • fortsätter att utveckla verksamheten under den period rekryteringen pågår
 • kan hjälpa dig introducera och handleda den nya chefen för att överlämningen ska gå så smidigt som möjligt.
 • är en erfaren ledare som kan vara din nya chefs mentor under första perioden

Tillsammans gör vi det möjligt!

Jag tror på laget istället för jaget – det innebär att jag engagerar och inspirerar till samverkan och att du och ditt team kommer känna er delaktiga och växa i era roller.

När jag utfört mitt uppdraget, är mitt mål att du ska känna dig tryggare och ha fått verktyg och metoder som underlättar.  

Mitt måtto är att det ska vara LÄTT ATT GÖRA RÄTT och att systematiskt kvalitetsledningsarbete ska vara enkelt, lättförståeligt och roligt.

Tillsammans gör vi det möjligt!

Jag tror på laget istället för jaget – det innebär att jag engagerar och inspirerar till samverkan och att du och ditt team kommer känna er delaktiga och växa i era roller.

När jag utfört mitt uppdraget, är mitt mål att du ska känna dig tryggare och ha fått verktyg och metoder som underlättar.  

Mitt måtto är att det ska vara LÄTT ATT GÖRA RÄTT och att systematiskt kvalitetsledningsarbete ska vara enkelt, lättförståeligt och roligt.