Elisabeth@Ramsta

Din processledare inom hälsa, vård och omsorgsbranschen
Image
Image

Genom att välja mitt expertstöd, kommer du att dra nytta av en professionell och engagerad processledare som uppvisar en stark passion för innovation och personlig utveckling. Min roll går utöver det traditionella - jag inspirerar, coachar och vägleder dig mot nyskapande och skräddarsydda lösningar.

Min omfattande kunskapsbas, förankrad i flera årtionden av branscherfarenhet, kombineras med en tydlig kommunikation och noggrant övervägda, framtidsorienterade beslut.

Med en imponerande bakgrund som omfattar över 30 års erfarenhet inom ledning av diverse verksamheter inom hälso-, vård- och omsorgssektorn - på operativ, taktisk och strategisk nivå - är jag väl insatt i de utmaningar som branschen står inför. Min ambition sträcker sig dock bortom att bara förstå dessa problem; jag strävar efter att göra en verklig skillnad och bidra till positiva förändringar.

Genom att välja mitt expertstöd, kommer du att dra nytta av en professionell och engagerad processledare som uppvisar en stark passion för innovation och personlig utveckling. Min roll går utöver det traditionella - jag inspirerar, coachar och vägleder dig mot nyskapande och skräddarsydda lösningar.

Min omfattande kunskapsbas, förankrad i flera årtionden av branscherfarenhet, kombineras med en tydlig kommunikation och noggrant övervägda, framtidsorienterade beslut.

Med en imponerande bakgrund som omfattar över 30 års erfarenhet inom ledning av diverse verksamheter inom hälso-, vård- och omsorgssektorn - på operativ, taktisk och strategisk nivå - är jag väl insatt i de utmaningar som branschen står inför. Min ambition sträcker sig dock bortom att bara förstå dessa problem; jag strävar efter att göra en verklig skillnad och bidra till positiva förändringar.

Elisabeth är processledaren med ett stort driv och en förmåga att engagera och inspirera projektets medarbetare så att uppsatta mål nås. Jag rekommenderar henne varmt!
Eva Wikström
Eva WikströmHR-direktör - REGION UPPSALA

Utförare av hälsa, vård och omsorg? 

Behöver du en projektledare/coach med stort driv och förmåga att strukturera och organisera? Då är jag den du söker och som hjälper dig att:
 • bygga upp och leda processen utifrån din affärs- eller verksamhetsplan
 • involvera dina medarbetare i utvecklingsarbetet
 • utveckla verksamhetens relationer
 • bidra med min kompetens, metoder och verktyg
 • skapa utveckling och tillväxt
 • Utveckla ledare - Chefcoachning
 • Utveckla medarbetare - Medarbetarcoachning

Utförare av hälsa, vård och omsorg? 

Behöver du en projektledare/coach med stort driv och förmåga att strukturera och organisera? Då är jag den du söker och som hjälper dig att:
 • bygga upp och leda processen utifrån din affärs- eller verksamhetsplan
 • involvera dina medarbetare i utvecklingsarbetet
 • utveckla verksamhetens relationer
 • bidra med min kompetens, metoder och verktyg
 • skapa utveckling och tillväxt
 • Utveckla ledare - Chefcoachning
 • Utveckla medarbetare - Medarbetarcoachning

Behöver du avlastning i det systematiska kvalitetsarbetet?

Behöver du någon att delegera utredningar av verksamhetens avvikelser till? Då är jag din högra hand och hjälper dig att:

 • utreda avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
 • utföra riskanalys och egenkontroller
 • skapa en handlingsplan
 • handleda i det systematiska kvalitetsarbetet
 • utbilda medarbetarna i t.ex. kontaktmannaskap
 • processleda förbättringsarbetet

Behöver du avlastning i det systematiska kvalitetsarbetet?

Behöver du någon att delegera utredningar av verksamhetens avvikelser till? Då är jag din högra hand och hjälper dig att:

 • utreda avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
 • utföra riskanalys och egenkontroller
 • skapa en handlingsplan
 • handleda i det systematiska kvalitetsarbetet
 • utbilda medarbetarna i t.ex. kontaktmannaskap
 • processleda förbättringsarbetet

Behöver en kompetent chef/ledare under rekryteringen?

När du behöver någon som leder och utvecklar verksamheten under rekryteringsperioden, är jag den interimchef du behöver. Jag:

 • har erfarenhet av chefsuppdrag på alla nivåer – strategiskt, taktiskt och operativt
 • fortsätter att utveckla verksamheten under den period rekryteringen pågår
 • kan hjälpa dig introducera och handleda den nya chefen för att överlämningen ska gå så smidigt som möjligt.
 • är en erfaren ledare som kan vara din nya chefs mentor under första perioden

Behöver en kompetent chef/ledare under rekryteringen?

När du behöver någon som leder och utvecklar verksamheten under rekryteringsperioden, är jag den interimchef du behöver. Jag:

 • har erfarenhet av chefsuppdrag på alla nivåer – strategiskt, taktiskt och operativt
 • fortsätter att utveckla verksamheten under den period rekryteringen pågår
 • kan hjälpa dig introducera och handleda den nya chefen för att överlämningen ska gå så smidigt som möjligt.
 • är en erfaren ledare som kan vara din nya chefs mentor under första perioden

Tillsammans gör vi det möjligt!

Jag tror på laget istället för jaget – det innebär att jag engagerar och inspirerar till samverkan och att du och ditt team kommer känna er delaktiga och växa i era roller.

När jag utfört mitt uppdraget, är mitt mål att du ska känna dig tryggare samt ha fått verktyg och metoder som underlättar.  

Min vision är att ALLT ÄR MÖJLIG och att det ska vara lätt att göra rätt genom att göra det systematiska kvalitetsarbetet enkelt

Tillsammans gör vi det möjligt!

Jag tror på laget istället för jaget – det innebär att jag engagerar och inspirerar till samverkan och att du och ditt team kommer känna er delaktiga och växa i era roller.

När jag utfört mitt uppdraget, är mitt mål att du ska känna dig tryggare samt ha fått verktyg och metoder som underlättar.  

Min vision är att ALLT ÄR MÖJLIG och att det ska vara lätt att göra rätt genom att göra det systematiska kvalitetsarbetet enkelt