Att få vara med och göra skillnad

Att få vara med och göra skillnad

Under 2023 har jag tillsammans med KC Group och deras coacher jobbat fram och möjliggjort för flera kommuner i Sverige att ge medarbetarcoachning inom hälsa, vård och omsorgsbranschen genom koncepten Återhämtnings- alterinativt Återkopplingsdagen. 

Syftet och målet med dagarna är att få SAM-hjulet att snurra, ta fasta på friskfaktorerina samt att engagera deltagarna i verksamhetens förbättringsarbetet. Genom enkla verktyg och förståelse över vad som påverkar sitt eget mående och därmed teamets, skapas ett förändringsarbete mot arbetsglädje och hög frisknärvaro.

I veckan (vecka 40/23) har jag varit ute och tagit del av de båda koncepten. Återhämtningsdagen är första steget som byggs på med Återkopplingsdagen. Återhämtningsdagen tar fasta i individens förmåga till förändring och ger verktyg för den egna utvecklingen. Återkopplingsdagen har mer fokus på kommunikation, feedback, medLEDARskap samt värderingar. Även här får deltagarna värdefulla verktyg för sin och teamets arbetsglädje och utvecklingsasarbete.

I inledningsfasen öppnar coacherna upp med att deltagarna utifrån vägtrafikmärken får beskriva för sig själva var de befinner sig utifrån något eller några märken.

Coachen på den dagen jag besökte, skojade till och sägar att alla här idag har kanske inte körkort och känner till vägmärkena! Men ni utan ska veta, att det gör inte alla med körkort heller.  Ett förlösande skratt hörs, och deltagrna börjar använda sin fantasi och jag tar del hur alla funderar och skriver i sina individuella arbetshäften de fått.  Vet ni inte vad ett märke betyder, använd er fantasi, det gör inget.

Efter, får deltagare om de vill, berätta om sitt nuläge. En av deltagarna berättar att hen nu befinner sig just i ett promenadstråk och korsar gatan via övergångsstället. Hen berättar att förra året hade hen befunnit sig vid ett stopptecken under en längre tid och därför känner sig så nöjd.  Äntligen har resan börjat! 

Jag lyssnar mig för med två av deltagarna om de vill beskriva återkopplingsdagen för mig. De hade båda två varit med på förra årets Återhämtningsdag.  De beskriver för mig att det är bra att få repetera och reflektera och att de önskar att alla skulle få möjligheten till denna dag, och att de hoppas att den ska vara ett återkommande inslag.

En deltagare säger spontant vid en övning gällande sitt nuläge, att nu snurrar mitt ”hjul” bättre, det gjorde det inte för ett år sedan. Jag har bättre koll nu.

Deltagarna jag hade förmånen att få intervjua på Återhämtningsdagen gav följande reflektioner till mig.  Jag har fått till mig idag, vikten av att i en stressad situation lugna ned sig och tänka efter. Att få ta del av föreläsarnas egna berättelser som gör det enklare att förstå och ta till sig verktygen. Verktygen kommer att ta mig vidare och våra kollegor rekommenderade dagen. Nu hoppas vi att det här blir en återkommande utvecklings inslag för oss.

Att tillsammans med KC Group få vara med och utveckla och skapa tillväxt genom att stärka verksamheters realtioner samt att involvera kommuners medarbetare i utvecklingsarbetet genom att ge dem enkla verktyg är en ynnest och det som engagerar mig djupt.

Vill du veta mer - kontatakt mig eller KC Group