Delad gemensam vårdnad för Nära vård Kommun och Region

Delad gemensam vårdnad för Nära vård Kommun och Region

Idag på SKRs ledarskapsprogram Nära vård jämförde Dan Norén Governo samverkan mellan Region och Kommun som att ha gemensam vårdnad. Jag hittade då dessa 6 punkter på www.livspusslet.se  att tänka på vid växelvis boende: 

 • Med två boenden (så kallat växelvis boende) har ni gemensam möjlighet att välja vilken adress barnet ska ha. Kommer ni inte överens styrs detta i stället av reglerna om folkbokföring.
 • Ska barnet bo hos en av er är det viktigt att barnet får en rätt till en nära och god kontakt med den andre föräldern. Läs mer här om umgänge.
 • Den förälder där barnet bor bestämmer i princip det som gäller det dagliga för barnet. Det gäller till och med frågor om barnomsorg. (Med växelvis boende måste ni vara överens även om det).
 • Beslut får inte fattas som riskerar umgänget med den andre föräldern.
 • Rättvisa mellan föräldrar ska aldrig vara en parameter.
 • Skriv avtal om det ni kommit överens om.

Jag kunde inte låta bli att byta ut föräldrarna mot Region och Kommun och då blev punkterna så här:

 • Med två huvudmän (så kallat växelvis ansvar) har ni gemensam möjlighet att välja vem som har huvudansvaret för individen. Kommer ni inte överens styrs detta i stället av författningar gällande delat ansvar för nära vård.  
 • Ska individen vistas hos en av er är det viktigt att individen får rätt till en nära vård och god kontakt med den andre huvudmannen. Läs mer om detta i regelverket kring delad nära vård
 • Den huvudman där individen vistas bestämmer i princip det som gäller nära vård för individen. Det gäller till och med frågor om hälsa, vård och omsorg och nära vård. (Med växelvis vistelse måste ni vara överens även om det).
 • Beslut får inte fattas som riskerar umgänget med den andre huvudmannen.
 • Rättvisa mellan huvudmännen ska aldrig vara en parameter.
 • Skriv avtal om det ni kommit överens om.