Det är inte Okey att underrapportera avvikelser

Det är inte Okey att underrapportera avvikelser

Blev lite konfunderad utifrån en debattartikel i Dagens Samhälle den 8 april, utifrån att initiativtagarna till Stockholms sjukvårdsupprop menar att deras avvikelsesystem är mycket bristfälligt, med en stor underrapportering  och att det inte löser vårdens problem! Upprinnelsen är att en regionpolitiker försökt avfärda kritik mot sparkrav i verksamheten med att personalen ska skriva avvikelserapporter, vilket debattörerna ser är verklighetsfrånvänt.

Jag kan förstå deras frustration, samtidigt som det också skrämmer mig. Hur ska verksamhetens kunna utvecklas och säkras om det är som de skriver i artikeln, att ledningssystemet är bristfälligt. De beskriver en utbredd underrapportering och när en avvikelserapport väl skrivs får det ofta minimala konsekvenser, vilket i längden har skadat personalens förtroende för systemet.

Tanken och syftet med ett ledningssystem är ju att det ska användas till att leda, planera, kontrollera, följa upp, utvärdera och på sikt förbättra verksamheten. Ledningssystem ska också användas som ett verktyg för att förebygga händelser, samt skapa större värde och nytta för till exempel den enskilde individen.

Om vi inte utvecklar och säkrar verksamheten genom att uppmärksamma och hantera det som avviker i verksamheten, hur ska vi då säkra att vi gör rätt saker? Syftet med avvikelser och ett kvalitetsledningssystem är ju att i slutändan skapa större nytta och värde för dem vi är till för – den enskilde individen. Att då inte, som chef och ledare, aktivt uppmuntra och återkoppla avvikelser, minimerar möjligheterna att skapa större värde och nytta för våra patienter. Det minimerar också utvecklingsarbetet mot att verksamheten håller hög kvalitet, vilket är viktigt för samhället i stort. Att verksamheter som vården bedrivs kostnadseffektivt, med rätt prioriteringar och mål påverkar oss alla.

Så ett tips är att säkra att verksamheterna har ett Ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete, vilket de är skyldiga till enligt lag och att följa upp det kontinuerligt.

Det är inte okej att underrapportera avvikelser och att minimalt åtgärda dessa.

 


Skriv ut   E-post