Elisabeth@Ramsta - hur tänkte jag här!

Elisabeth@Ramsta - hur tänkte jag här!

För mig var det ett självklart val - mitt företagsnamn. Tyvärr fick jag inte godkänt på att använda @, så i registreringen blev det istället at . Lite kul är ju det också då det är förkortningen på arbetsterapeut, som jag utbildat mig till.

Så här tänkte jag:

Elisabeth är namnet som mina föräldrar gav mig.

Snabel @:ets utformning som en groda är inspirerad av en saga där grodor kunde göra att allt blir möjligt.

Ramsta heter orten
där jag bor med min stora kärlek och livskamrat Janne. Här är vårt hem, här hämtar jag min kraft.

Tillsammans har vi satt vårt gemensamma ramverk, som ger oss stabilitet och handlingsutrymme, då vi vet våra gemensamma gränser.

“Ram” är den första stavelsen i “ramverk”, och “sta” är den första stavelsen i “stabilitet” – Ramsta.

Att “ramverk” och “stabilitet” är lika viktiga för medarbetare i organisationer som för oss privat är jag helt övertygad om.
En trygg organisation möjliggör att medarbetare vågar att fatta beslut och ta ansvar. När ramverk är tydliga och förståeliga skapas en trygghet. Medarbetare känner att de har handlingsutrymme, kan och vill ta ansvar. Då blir lätt att göra rätt och det skapar förutsättningar för en trygg och stabil organisation, där allt är möjligt.
 
På bliden ser ni Kärlekens träd i Uppsala, som står på Kärlekens torg, som det döptes till under Musikhjälpen 2014. Det heter ju inte det, men jag tycker att det är en bra symbol för Ramstas betydelse för mig. Just nu tänker jag extra mycket på nära och kära i min omgivning, av olika anledningar.

Skriv ut   E-post