Förflyttar med handkraft

Förflyttar med handkraft

1985 var jag klar arbetsterapeut och har sedan dess varit mycket intresserad av tekniska hjälpmedel och lösningar inom vård och omsorg. Att med hjälp av teknik och hjälpmedel kunna möjliggöra för personer att så långt det är möjligt, klara sig själva och bibehålla sin integritet har alltid varit viktigt för mig. Teknik och hjälpmedel kan innebära att en persons funktionsnedsättning inte begränsas i relation till omgivningen för att bli ett funktionshinder för personen. (läs mer om Socialstyrelsen förklaring av begreppen)

I mars var jag ju på ett studiebesök på Green Hill i Nagano, Japan, där jag såklart kollade in deras utbud av tekniska hjälpmedel och lösningar. Jag såg rullstolar, rollatorer, vårdsängar, badkarslyftar och gåbord, men var fanns mobillyft? Under min rundvandring på äldreboendet lyckades jag inte se en enda. När vi kom åter till konferensrummet, ställde jag förstås frågan om det inte fanns några mobila lyftar för förflyttning av personer som inte hade förmågan att själva klara detta moment.

Det var mycket svårt att hålla sig neutral över det svar jag fick. Är ni som läser ansvariga för arbetsmiljön, kommer ni inte tro att det kan stämma i ett land som vi uppfattar är mycket tekniskt utvecklat.

Svaret var nämligen:

- Jovisst har vi mobila lyftar och i några rum finns det också taklyft, men du vet, det går ju fortare för personalen att lyfta manuellt. Så de används inte så mycket! 

Antagligen är det av den anledningen satsningen på Robotbjörnen som ska lyfta den Japans åldrande befolkningen görs. De utvecklar nu en robot som liknar människan och ska förflytta personer. Jag fick information av Green Hills verksamhetschef att Robotbjörnen ännu inte används på något boende i skarp läge.

Fotograf: Mr K Nakajima

I ett framtida blogginlägg kommer mer om mat och matsituationen på Green Hill


Skriv ut   E-post