Godman

Godman

Jag läser just nu en bok om Godmanskap och Förvaltarskap, då mitt mål är att få förtroende som godman för någon. Här en kort sammanfattning om vad uppdraget innebär.

Godmanskapets uppdrag är utifrån principen om minsta ingripande åtgärd, dvs det ska inte göras mer omfattande än vad som är absolut nödvändigt.

Ett godmanskap kan totalt omfatta tre delar för den person (huvudman) som godman företräder.

1. Bevaka huvudmannens rätt, vilket innebär att bevaka huvudmannens alla rättigheter, t.ex. att huvudmannen får pension, bostadstillägg, daglig verksamhet, blir behandlad korrekt av omsorgspersonal, m.m. Det innebär också t.ex. att bevaka huvudmannens rätt i en vårdplanering så att tjänstemännen tar ansvar i vårdfrågor. Däremot får godman inte fatta beslut åt en huvudman som inte kan förmedla sin syn till vården eller inte förstår sitt egna bästa. Vid dessa tillfällen är det ansvarig läkare som ska göra bedömning om huvudmannen vård, omsorg och behandling.

2. Förvalta huvudmannens egendom innebär att huvudmannens egendom är tryggt placerad med skälig avkastning. Tryggheten är primär, avkastningen sekundär och godman behöver inhämta huvudmannens samtycke, alt make/makas eller sambo om detta alternativ finns.

3. Sörja för huvudmannens person innebär att huvudmannen får och har nytta av sin egendom. Detta innebär inte ett socialt uppdrag eller att godman ska utföra sysslor som anses falla under den personliga omvårdnaden, ex att handla kläder, gå på promenad. Däremot att godman sörjer för att ansöka om bistånd för t.ex. kontaktperson och att denna har en meningsfull fritid.

Källa: Daniel Sjöstedt & Peter Sporrstedt - God man och förvaltare,

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare beskriver godmanskap

 


Skriv ut   E-post