Gott slut på utvecklingsåret 2020

Gott slut på utvecklingsåret 2020

Grodan i min logga symboliserar väldigt mycket för mig men framför allt - att allt är möjligt. 2020 har verkligen varit ett år som prövat oss alla och där vi fått tänka om och tänka nytt.

För mig och Janne har det varit ett märkligt år, där vi har fått omvärdera både arbetssätt och människor. Då har våra värderingar och gemensamma Ramverk gett oss stabilitet och handlingsutrymme, som underlättat anpassningen och skapat stora möjligheter.

Nu ser vi, Janne och jag, fram emot att fortsätta utveckla oss 2021 – ett år där allt är möjligt.

Till Er alla från mig och Janne

God jul och ett gott nytt och utvecklande 2021