Jag mötte blivande USK:or idag

Jag mötte blivande USK:or idag

Idag mötte jag tre blivande undersköterskor på en av Uppsala läns gymnasieskolor, i mitt uppdrag som processledare för Vård- och omsorgscollege. Deras entusiasm och klokhet, och framför allt deras stolthet över sitt yrkesval värmde. Vilka ambassadörer för hälsa, vård och omsorgsbranschen.

Här några av deras kloka ord:

Att kunna kommunicera med olika människor, att förstå och få kunskapen om att som jag bemöter människor, blir jag själv bemött.

Det är en konst att arbeta med människor!

Att gå hem och vara stolt för att gjort skillnad för någon annan är obetalbart.

De berättade också något som gjorde mig ledsen och bestört. De berättade om arbetsplatser där personalen verkade infört ackord. Där omvårdnadspersonalen så snabbt de bara kunde hjälpte brukare på morgonen, för att sedan sätta sig och diskutera privata angelägenheter!

De berättade vidare om personer som handleder och ser ner på sitt egna yrkesval. Att de som eleverna får frågan om varför de valt sin utbildning, de tycker att de borde gjort ett annat val. Något som dessa elever inte kunde förstå, varför var de inte stolta över sitt yrkesval?

De berättade om att de ibland handleds av icke utbildade -  vilket de inte riktigt förstod. De vill ju få handledning och få ta del av den kompetens erfarna undersköterskor besitter.

Trots allt var de ändå rörande överens - de har valt Sveriges viktigaste jobb!

 

 

 

 

 


Skriv ut   E-post