Kärt barn har många namn

Kärt barn har många namn

En tanke slog mig idag under ledarskapsutbildning för omställningen till Nära vård i SKR’s regi. Tanken är att vi bygger upp stuprör mellan oss aktörer bara genom den titel vi tilldelar individen som vi ger hälsa, vård och omsorg. 

Patient blir titeln hos Regionen, boende är titeln för den som att får sin omvårdnad på ett äldreboende, klient, hemtjänstkund, brukare är andra benämningar som visar vem som utför. Det är viktigt att markera om det är Hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Titeln skapar inte bara en tydlig gräns vem och  var individen får sin vård utan det visar oxå vem som är betalningsansvarig. Det innebär allt för ofta att individen slussas mellan vårdgivare och personcentrerad vård uteblir.

Ordets makt skapar ju murar och gagnar inte den enskilde. En viktig aspekt att ta till oss i vårt arbete med att skapa en sömlös god och nära vård för den som har behov. Att skapa murar medför isolerade hälsa, vård och omsorgsinsatser istället för samordnade insatser utifrån individens fokus.

Jag har just nu ett spännande, komplext och viktigt uppdrag för Sigtuna kommun att leda god och nära vård komplext uppdrag, med sikte på en Nära vård i samverkan.