Ledarskapet avgör, inte driftsformen

Ledarskapet avgör, inte driftsformen

Uppsala Nya Tidning lördagen den 28 november 2020 var rubriken Vad är bäst – äldreomsorg i privat eller kommunal regi? Jag blev såklart nyfiken på svaret, eftersom jag har ett mycket stort intresse för äldreomsorgsfrågor.   

Professor Ulrika Winblad var den som fått frågan av Staffan Wolters och hon berättar att hon har kommit fram till att det som är avgörande för kvalitén är en bra chef. Alltså inte om äldreomsorgen är privat eller kommunalt driven. Något som heller inte gäller bara hälsa, vård och omsorgsbranschen, utan samtliga branscher. I min förra blogg tar jag också upp vikten av att chefen har rätt förutsättningar och stöd i att kunna leda verksamheten med god kvalitet.

Hon tar också fasta på att kommunalt driven äldreomsorg i snitt har 10% mer personal och att privata istället satsar mer på rutiner och annat som är mätbart.

Något annat som spelar roll, enligt Ulirka Winblad, är storleken på boendet och det är något som jag under mina år också kan bekräfta. Ett allt för stort boende skapar svårigheter för ledaren att skapa en värdegrund som skapar teamkänsla samt att forma en sund och framgångsrik kultur, som ger kraft åt målet och syftet.

Ulrika Winblad pekar också på att äldreomsorgen är underfinansierad, att det behövs en diskussion om vad kvalitet inom äldreomsorgen innebär. En diskussion som jag välkomnar är att verksamheterna har ett känt och förståeligt ledningssystem, som underlättar en fortlöpande utveckling samt säkrar kvaliteten i verksamheterna.

Ett fokus på ledarskap och kvalitet ger förutsättningar att det är lätt att göra rätt från början och när vi slipper göra om använder vi #skattekronaengång