Mål skapar arbetsglädje och en budget i balans

Mål skapar arbetsglädje och en budget i balans

God fortsättning på det nya året och dags för verksamhetsplan 2021, med mål och aktiviteter som är kända och kommunicerade i verksamheten

Att inte ha tydliga och kommunicerade mål bidrar till att arbetsglädje eller kundnöjdhet inte är på topp. Det blir som för Alice i underlandet, ingen vet vart de ska, då målet är otydligt och kanske gör alla då olika vägval.

Visst har du hamnat i situationer där du känt att du inte kunnat beskriva tydligt för kunden vilket uppdrag du har, att kundens förväntningar känts svåra att tillgodose, vilket i sig inneburit att du inte kunnat göra kunden nöjd.

Du har kanske också hamnat i diskussioner med dina kollegor om vilken tjänst ni har fått uppdraget att leverera. Kanske du till och med har hamnat i situationer där dina kollegor inte levererar enligt det uppdrag ni fått, och som fått till följd att du fått dra ett för stort lass.

Troligtvis kommer vi att försöka göra våra kunder nöjda. Ibland försöker vi till och med överträffa kundens förväntningar med påföljd ökade kostnader för vår arbetsgivare och kunder som kanske ändå inte blir nöjda. 

Det här en fälla jag ser händer ofta inom hälsa, vård- och omsorgsbranschen, med följd en budget som aldrig är i balans.

Jag vet att det är viktigt att definiera, kommunicera och dokumentera vad vi inom branschen menar med olika begrepp. Exempelvis teamsmöte; vad är syftet, vad ska det innehålla, hur länge och hur ofta. 

Bara då kan vi ha samma förväntan på vad forumet ska leda till, och när vi är alla känner till definitionerna går det också att arbeta enligt uppsatta mål. 

Behöver ditt företag hjälp i arbetet med att fastställa mål och definitioner? Kontakta mig så diskuterar vi vidare...

(Bilden är från filmen om Kvalitet, mål och ledningssytem)