Meddelandeblad om Omsorgskontakt

Meddelandeblad om Omsorgskontakt

Sedan den 1 juli 2022 är det lag på att alla med hemtjänst ska erbjudas fast omsorgskontakt. 

Men vem kan utses till uppdraget och vilka arbetsuppgifter ingår i rollen? Svaret kan du ta del av i Socialstyrelsen svar i meddelandebladet ”En fast omsorgskontakt i hemtjänsten”.

I meddelandebladet som riktar sig till chefer och verksamhetsansvariga i omsorgen förklaras vad som gäller i och med lagändringen som kom i somras. 

Här beskrivs att syftet med lagen är dels att höja kvaliteten på hemtjänsten, dels att ge trygghet och kontinuitet för brukare, anhöriga och personal. 

Det är ansvarig nämnd i kommunen som är skyldig att säkerställa att alla som får hemtjänst erbjuds en fast omsorgskontakt. 

Exempel på konkreta arbetsuppgifter som Socialstyrelsen nämner är: genomförandeplaner, samordning med sjukvårdspersonal och uppföljningsmöten med biståndshandläggare.