plats vs lägenhet - Ordets makt

plats vs lägenhet - Ordets makt

I Dagens Samhälle 33/2021 kommenterar Vardagas VD Vårdföretagarnas Vägledning till bättre upphandlingar särskilt boende”. Både i vägledningen och i artikeln beskrivs outhyrda lägenheter som tomma platser.

Ordets makt är stor och påverkar vilka associationer vi får till ordet.

Plats i detta sammanhang för mig till att jag vårdas på exempelvis ett sjukhus och där jag tillfälligt befinner mig. På sjukhus är jag gäst på arbetsplatsen där de som ger mig vård och omsorg arbetar. Inte att det är en lägenhet jag hyr och där det är jag som bestämmer och de som ger mig service vård och omsorg är gäster i.

Det är så viktigt uttrycker oss, det påverkar oss som arbetar inom hälsa, vård och omsorg och ännu mer hur allmänheten som saknar vår kunskap.

Följer vi den årsrika till sitt hem eller till en plats?