Politiker - vad är kontinuitet för er?

Förra veckan följde jag UNTs granskning av äldreomsorgen i Uppsala kommun. Den 31 maj kunde vi ta del av hur partierna, om de vinner valet kommer att förändra äldreomsorgen, och som alltid kommer frågan om kontinuitet upp.

Politiker säger sig alltid vilja öka kontinuiteten och minska antal medarbetare som den årsrike möter under ett dygn. En fråga som vi sällan får svar på är hur många medarbetare då politiken anser att den årsrike max ska träffa?

Hittills har jag inte tagit del av någon siffra från någon politiker och därmed vet vi inte hur många medarbetare de anser att en årsrik ska möta under ett dygn.

Hur många medarbetare behövs då för att tillgodose en årsrik med omfattande behov av hemtjänst och sjukvård i hemmet, dygnets alla timmar?

På Seniorval.se kan vi ta del av vad kontinuitet innebär för Ernst som har hjälp 4 gånger om dagen, han behöver träffa 5-9 olika medarbetare på en vecka. Skulle Ernst också behöva sjukvård i hemmet skulle han träffa ytterligare några till. När Ernst också behöver insatser under natten räcker inte 9 medarbetare för att ge Ernst det stöd han behöver för att få sitt behov av hälsa, vård och omsorg tillgodosett.

Alla vet ju att ibland blir vi sjuka, behöver vara hemma för vård av barn och vi vill ju också kunna få ta ut semester. Inom hälsa, vård och omsorgsbranschen behöver dessa medarbetare alltid ersättas.

Så politiker – är det här den personkontinuitet ni vill minska eller är den idag högre i er kommun? Glöm inte då att ange från vad ni vill minska från till vad ni vill uppnå!

Och till sist glöm inte att för några av era årsrika väljare är tidkontinuitet det viktigaste!