Skatteoptimering

Skatteoptimering

Region Uppsala samordnar det regionala utvecklingsuppdraget som kommer från regering och riksdag och ska ansvara för att arbetet sker i dialog och i samverkan med andra. Uppsala län ska vara ett attraktivt län att bo och leva i. Länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer ska samverka i viktiga frågor som påverkar länets framtid och utveckling.

I Uppsala län sker samordningen gällande länets kompetens- och försörjningsfrågor, kopplat till gymnasie- eller vuxenutbildning och/eller yrkeshögskoleutbildning inom hälsa vård- och omsorgsområdet, genom branschorganisationen Vård- och omsorgscollege Uppsala län (VO-college). Ett av VO-College tre mål är att år 2024 vara det självklara forumet gällande strategiska kompetensförsörjningsfrågor för målgruppen.

Det innebär nytänk och samordning på alla nivåer och över organisations- och kommungränser. Det innebär också att det krävs tydliga ombud med mandat från involverade parter för att skapa samordning och samverkan mellan parterna på nationell, regional och lokal nivå. Detta saknas idag, men krävs för att aktuella frågor lokalt ska fångas upp och samordnas regionalt och nationellt. Först då kan förslag på lösningar spridas via den nationella föreningen ut till de regionala VO-College via parternas ombud.

Då kommer VO-College regionalt att underlätta Regionernas samordningsansvar för utvecklingsarbetet och den strategiska kompetensförsörjningen för målgruppen. Våra skattekronor kommer att användas smartare, då de endast används en gång. Nu sker det allt för ofta att det arbetas med likvärdiga projekt för att lösa likartade problem i ett flertal kommuner och VO-College runt om i landet.

Jag ser fram emot att Uppsala län, genom branschorganisationen VO-College Uppsala län, lyckas nå sina mål så att vi i Uppsala län samordnar det regionala utvecklingsuppdraget som kommer från regering och riksdag så att arbetet sker i dialog och samverkan inom länet.


Skriv ut   E-post