Skrota inte valfrihet för årsrika

Skrota inte valfrihet för årsrika

Jag står helt och hållet med Eva Eriksson och Antje Dedering i deras syn på äldreomsorgens framtid i Uppsala. 

När det gäller en så viktig del av livet som att välja ett äldreboende, måste beslutet ligga hos de årsrika själva, inte hos politikerna. 

En färsk undersökning visar att över 90% av Uppsalas seniorer vill ha möjligheten att välja inte bara mellan hemtjänst och äldreboenden, men också mellan privat och offentligt drivna alternativ. 

Valfrihet är grundläggande – äldreomsorgen bör vara utformad med de årsrikas bästa för ögonen, och ge dem möjligheten att leva sina liv som de själva önskar, särskilt under deras sista år. #äldreomsorg #valfrihet #Uppsala #hemtjänst #äldreboende