Soffexpert

För soffexperter utan kunskap är allt enkelt. Med kunskap inser man svårigheter men kan oftast komma till en nivå där man kan behärska uppgiften. Det blir dock aldrig lika enkelt som det var utan kunskap.