Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning

Hur ser era krav ut på att verksamheter som tar emot elever och studerande har utbildade handledare med kvalificerad handledarutbildning? Finns det kravet med i era förfrågningsunderlag?

Är svaret nej, bör ni ta med det i nästa förfrågningsunderlag!

Forskning visar att strukturerad handledning är framgångsrikt för att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare. Alltså en av nycklarna för den strategiska kompetensförsörjningen.

Så glöm inte att säkra kvaliteten framöver för era elever, studerande, praktikanter och nya medarbetare får sin introduktion med stöd av en utbildad handledare som också har genomgått en Handledarutbildning.

Det är en smart investering för att rekrytera och behålla medarbetare.

 


Skriv ut   E-post