Inget nytt under solen

Inget nytt under solen

Hittade ett utdrag ur ett styrelseprotokoll daterat 2001-01-30 om att jag igen utsetts som ledamot i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) chefsgrupp.

Det var ett uppdrag jag hade några år och som var otroligt givande, utmanande och lärorikt.

Chefsgruppen var en plattform för FSA:s arbete för de medlemmar som har chefsbefattningar och även för de medlemmar som funderar på att söka chefstjänst. Våra arbetsuppgifter var att öka erfarenhetsutbyte mellan chefer och att initiera utvecklingen av chefsrollen.

I ett sparat FSA Chefsnytt kan jag läsa att vi i oktober 2001, för andra gången ordnat FSA:s Chefsträff. Den gången lärde vi oss mer om konflikthantering och det svåra samtalet.

Konstaterar att om inbjudan gått ut idag 2019 hade ämnet fortfarande varit aktuellt, med en liten ändring. Då 2001 varvades kursdagarna genom rollspel, föreläsningar, videofilmer och gruppdiskussioner, idag är det nog mer youtube filmer på agendan.

Minns och ler vid minnet av de härliga mötena med de andra ledamöterna. Vi var ett härligt Chefsgäng!


Skriv ut   E-post