Yrkesutbildningar avgörande för framgång

Yrkesutbildningar avgörande för framgång

Forum för Omställnings styrelse lägger i ett debattinlägg i Dagens Samhälle fram konkreta förslag för att motverka den kompetensbrist vi står inför. De ser att vi måste stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet då tillgång till rätt kompetens är helt avgörande för såväl företag som för samhällsviktiga funktioner.

Kloka åtgärder som de föreslår för att vända utvecklingen:

Stärk yrkesutbildningens status.

Ta bort återvändsgränderna.

Stärk studie- och yrkesvägledningen

Gör det lättare att bli yrkeslärare.

Stärk samarbetet mellan arbetsliv och utbildning.

Min erfarenhet är att skapande av en stark samverkan mellan arbetsgivare och utbildning i planeringen av den strategiska kompetensutvecklingen är otroligt viktig och en nödvändig framgångsfaktor. Det och att öppna upp för personer med en allmän gymnasieutbildningen att kunna välja om och välja en yrkesutbildning på KomVux ska vara självklart.