Vi hade ÄDLA förväntningar 1992!

Vi hade ÄDLA förväntningar 1992!

Då har jag gjort mitt första blogginlägg på en sida för företagande - gällande just detta med ÄDLA förväntningar 1992. Och nu en uppmaning till er som följer mig - läs den!

Något som också skulle göra mig glad är att ni dessutom gillar den och delar den vidare på era social sidor.

Ni som känner mig och som följt mig genom mitt yrkesverksamma liv, vet vad som engagerar mig och vad triggar mig så att jag lägger all min energi och tid på detta. 

Jag hoppas på att 2024 ska vara ett år, där jag får möjlighet att dela med mig av min verktygslåda och min kunskap till kommuner runt om i Sverige. Att få stödja team, verksamheter och andra att uppfylla Socialstyrelsen definition av kvalitet, samt att fortsätta utveckla sina verksamheter.

Men först hoppas jag att just du läser mitt inlägg om vilka ÄDLA förväntningar jag hade 1992, samt delar artikeln vidare. Till det önskar jag dig en härligt avkopplande första advent.

 

 

Det kom ett mess

Det kom ett mess

Det kom ett Messenger från en av de som sett min föreläsning i efterhand. En spontan feedback som gjorde min dag. Tack till dig - blivande specialist undersköterska.

Föreläsningen går under namnet Lagar, avtal och annat kul och tar åhörarna med på en resa i det som ger kvalitet i verksamheten enligt Socialstyrelsens definition för kvalitet. Fokus är den enskilde/patienten/brukaren/kunden med flera - ja kärt barn har många namn

Att få vara med och göra skillnad

Att få vara med och göra skillnad

Under 2023 har jag tillsammans med KC Group och deras coacher jobbat fram och möjliggjort för flera kommuner i Sverige att ge medarbetarcoachning inom hälsa, vård och omsorgsbranschen genom koncepten Återhämtnings- alterinativt Återkopplingsdagen. 

Syftet och målet med dagarna är att få SAM-hjulet att snurra, ta fasta på friskfaktorerina samt att engagera deltagarna i verksamhetens förbättringsarbetet. Genom enkla verktyg och förståelse över vad som påverkar sitt eget mående och därmed teamets, skapas ett förändringsarbete mot arbetsglädje och hög frisknärvaro.

I veckan (vecka 40/23) har jag varit ute och tagit del av de båda koncepten. Återhämtningsdagen är första steget som byggs på med Återkopplingsdagen. Återhämtningsdagen tar fasta i individens förmåga till förändring och ger verktyg för den egna utvecklingen. Återkopplingsdagen har mer fokus på kommunikation, feedback, medLEDARskap samt värderingar. Även här får deltagarna värdefulla verktyg för sin och teamets arbetsglädje och utvecklingsasarbete.

I inledningsfasen öppnar coacherna upp med att deltagarna utifrån vägtrafikmärken får beskriva för sig själva var de befinner sig utifrån något eller några märken.

Coachen på den dagen jag besökte, skojade till och sägar att alla här idag har kanske inte körkort och känner till vägmärkena! Men ni utan ska veta, att det gör inte alla med körkort heller.  Ett förlösande skratt hörs, och deltagrna börjar använda sin fantasi och jag tar del hur alla funderar och skriver i sina individuella arbetshäften de fått.  Vet ni inte vad ett märke betyder, använd er fantasi, det gör inget.

Efter, får deltagare om de vill, berätta om sitt nuläge. En av deltagarna berättar att hen nu befinner sig just i ett promenadstråk och korsar gatan via övergångsstället. Hen berättar att förra året hade hen befunnit sig vid ett stopptecken under en längre tid och därför känner sig så nöjd.  Äntligen har resan börjat! 

Jag lyssnar mig för med två av deltagarna om de vill beskriva återkopplingsdagen för mig. De hade båda två varit med på förra årets Återhämtningsdag.  De beskriver för mig att det är bra att få repetera och reflektera och att de önskar att alla skulle få möjligheten till denna dag, och att de hoppas att den ska vara ett återkommande inslag.

En deltagare säger spontant vid en övning gällande sitt nuläge, att nu snurrar mitt ”hjul” bättre, det gjorde det inte för ett år sedan. Jag har bättre koll nu.

Deltagarna jag hade förmånen att få intervjua på Återhämtningsdagen gav följande reflektioner till mig.  Jag har fått till mig idag, vikten av att i en stressad situation lugna ned sig och tänka efter. Att få ta del av föreläsarnas egna berättelser som gör det enklare att förstå och ta till sig verktygen. Verktygen kommer att ta mig vidare och våra kollegor rekommenderade dagen. Nu hoppas vi att det här blir en återkommande utvecklings inslag för oss.

Att tillsammans med KC Group få vara med och utveckla och skapa tillväxt genom att stärka verksamheters realtioner samt att involvera kommuners medarbetare i utvecklingsarbetet genom att ge dem enkla verktyg är en ynnest och det som engagerar mig djupt.

Vill du veta mer - kontatakt mig eller KC Group

 

 

Lagar, avtal och annat kul

Lagar, avtal och annat kul

Behöver ditt team en enkel handledning som tar er fram till Socialstyrelsens kvalitetsdefinition? 

En resa där ni får förklaring på vilka krav och mål er verksamhet ska uppfylla gällande lagar, andra föreskrifter samt beslut.

Med min föreläsning – Lagar, avtal och annat kul, tar jag dem med på en resa genom det som styr exempelvis äldreomsorgen och omsätter det till exempel i vardagen.  

Jag har lyckats samla på mig en hel del under mina 40 år i branschen, både som medarbetare, chef och ledare, processansvarig samt som egen företagare.

I onsdags (6/9) var det äntligen dags att möta studerande på YH utbildning till specialistundersköterskor med inriktning hälsa och rehabilitering här i Uppsala. Ett uppdrag som jag är så glad och stolt över och som dessutom gör att jag får möta engagerade och kompetenta undersköterskor. 

Här ett litet axplock från utvärderingar:

  • Alla skulle behövt höra det här som jobbar inom vården, till och med alla chefer på arbetsplatsen
  • Du pratar lättsamt så det blir intressant. Vill veta mer om lagar och regler
  • Mina kollegor hade verkligen behövt en föreläsning med dig.
  • Du gör mig nyfiken på det tunga ämnet lagar och regler.

 

En debattartikel om tickande bomb!

En debattartikel om tickande bomb!

Samtidigt som behovet ökar är bristerna inom äldreomsorgen oacceptabla, skriver Ehsan Nasari, Eva Thalén och Rigmor Stenmark i ett debattinlägg i Uppsala nya tidning den 28 augusti.

Istället för att prata om oacceptabla brister, vänd det och prata om att äldreomsorgen ständigt måste arbeta med förbättringsarbete enligt SOSFS 2011:9. Det positiva andan ger bättre förutsättningar för kvalitetsutveckling i verksamheterna och ett gemensamt ansvarstagande.

Debattörerna skriver att det i socialtjänstlagen står att omsorg av äldre ska inriktas på ett värdigt liv och välbefinnande. Debattörerna efterfrågar ny lagstiftning medan jag hävdar att det inte är problemet.

Problemet är bristen på kunskap om hur lagar, författningar och politiska beslut ska omsättas. En kunskap som tappats bort i dagens introduktion och i strävan att efterlikna det privata näringslivet. Egenkontroll av produktionen saknas ofta samt förståelse för vad som styr och påverkar är låg i alla led, från politiken till vårdbiträdet.

Resurser läggs på administration istället för produktionen, något som inte sker i näringslivet. Utan en fungerande produktionen går ett företag i konkurs. I Uppsala finns idag förfrågningsunderlag för både hemtjänst och äldreboende, som är framtagna och beslutade av politiker och som är det som ska genomföras. Hur ofta sker egenkontroll av dessa avtal både gällande egen regi och utförare? 

Ett annat fenomen som kostar pengar är att ständigt uppfinna hjulet själva och lägga resurser på administration, istället för att använda det material samt utbildningar som tas fram av socialstyrelsen, kunskapsguiden, vårdhandboken med flera.

Slutligen tar debattörerna upp behovet av samverkan exempelvis med Regionen för att stärka det förebyggandet arbetet. Här håller jag med om att förbättringar gällande att samverka för att nå den Nära vården behövs. Förhoppningsvis utan fler utredningar med ökad administration, utan i stället genom möten mellan medarbetare i första linjen.

En dialog som bygger på snabb återkoppling när något avviker,  att skapa en enkelhet att nå varandra över utförargränser med frågan om vad som hänt. Att göra avvikelsehanteringen enklare utan hinder och byråkratisk krångel. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi alltid ställer frågan- Hur gagnar det jag gör produktionen?

Då hjälps vi åt med att prioritera äldreomsorgen, vi har inte råd att satsa på fler händer på tangenter utan dessa ska vara på dem vi är till för! Jag är öppen för dialog om lagar, avtal och annat kul med så att vi tillsammans prioriterar. Hör gärna av er, Ehsan Nasari, kommunalråd (C) Eva Thalén,ledamot (C), äldrenämnden och Rigmor Stenmark, ersättare (C), äldrenämnden

Är du i rätt affär?

Är du i rätt affär?

ICA koncernen har ett flertal olika nivåer på sina affärer. Närmaste affären för mig är ICA Maxi,  med ett bredd utbud på de flesta varor du kan behöva i det dagliga. Från blommor, kläder, elektronik till matvaror och godis. Vid stugan finns den lokala handlaren med sin närbutik och ett lite mindre utbud, fortfarande brett men få av varje sort. Elektroniken saknas men blommor kan jag köpa.

Vill jag köpa en dator kommer jag göra det i en annan affär än hos den lokala handlaren eller ICA Maxi. De har ju tydligt visat att detta saknas i sitt utbud.

Medarbetarna kommer säkert hjälpa mig och förklara att jag får gå till en annan typ av affär samt beskriva var jag närmast kan hitta den. Jag, i min tur, skulle nog nöja mig med detta. Skulle jag ändå propsa på att de ska ta fram en dator, för att jag minsann har rätt och att jag sett det i deras sortiment, skulle nog deras svar bli - Är du i verkligen i rätt affär!

Vad vill jag med ovanstående resonemang? 

Jo det händer ofta att medarbetare inom hälsa, vård och omsorg vänder ut och in på sig för att leverera ”varor” (tjänster) som inte finns i deras utbud. Inom branschen finns ju också olika nivåerna som inom ICA koncernen. Vi har vårdcentral, hemtjänst, specialistklinik, äldreboende, rehabcenter, HVB, socialpsykiatri, BUP med mera. 

Det är då viktigt att vi är tydliga mot våra ”kunder” med vad de kan förvänta sig oss, samt att vi i introduktionen av nya medarbetare tydliggör vårt utbud. 

Då kan också medarbetare säga ifrån när efterfrågan inte stämmer överens med vårt ”utbud” (tjänst)- Är du i rätt affär?