Nolltolerans och slumpmässig drogtest

Nolltolerans och slumpmässig drogtest

Några av mina söner är verksamma på olika nivåer inom läkemedelsbranschen och där är det självklart att följa upp drog och alkoholpolicyn slumpmässigt för alla. Att arbeta med de produkter de gör medför ju en risk för att bruka droger som framställs eller att göra misstag drogpåverkad. I båda fallen kan resultatet bli katastrofalt och leda till att produkter får kasseras eller återtas från köparen. Det ger minus i intäkter, ökade omkostnader och att förtroendekapitalet naggas i kanten.

När jag läser ovan undrar jag såklart, vad är skillnaden för min bransch – hälsa, vård och omsorg? Här finns också tillgänglighet på droger med katastrofala följder. Resultatet blir ju även här att förtroendekapitalet naggas i kanten, att fel behandling ges med ökade kostnader alternativt att den får göras om då insatsen uteblivit.

I min bransch får ju också den nyanställda ta del av drog och alkoholpolicy och förväntas följa den. Nolltolerans råder och checkas endast upp vid misstanke om att den inte följs och oftast har ju då missbruket gått väldigt långt. I stället för att vi möjliggör tidig upptäckt med stora möjligheter till rehabilitering.

Ska bli spännande att följa Eskilstuna kommun som i Dagens samhälle beskriver att de önskar drogtesta sina medarbetare för att bekämpa drogmarknaden.

En ”groda” som gör allt möjligt

En ”groda” som gör allt möjligt

Är så imponerad av Kristin på Ekbolanda gård som med engagemang och glädje driver sin gård utanför Uppsala.

Hon har förutom sin huvudsysselsättning att föda upp kor ett café och butik på sin gård. Öppet varje torsdag till söndag under sommarperioden. Här kan du köpa presenter, köpa gofika och äta dig mätt på hamburgare.

Kristin möter alla med ett leende och för att hinna med har hon fått anställa två. Vilket driv, jobb och entusiasm denna unga företagare besitter.

Hon är verkligen som min ”groda” i visionen som gör allt möjligt och visar vägen för andra unga entreprenörer. Att tro på sin dröm, jobba hårt och inte ge upp, då gör man skillnad.

Följ henne på Facebook gärna och har du vägarna förbi, ta en gofika och njut på den välskötta gården.

Varför det är bra att involvera

Varför det är bra att involvera

När någon flyttar in på ett äldreboende med kognitiv svikt kan omsorgskontakt och legitimerad personal få vetskap om vem som är den årsrikes ställföreträdare/godman genom beslutet/beställningen från biståndshandläggaren. 

I och med inflyttningen upprättas en genomförandeplan och vårdplan i samverkan med den årsrike samt dennes ställföreträdare. Vid händelser av vikt, när något avviker från  överenskommelsen, ska detta dokumenteras och ställföreträdare informeras.

I UNT kunde vi ta del av en dotters besvikelse över oklippta naglar och ostädad toalett. När nagelvård inte kan utföras ska ställföreträdande självklart informeras om händelsen. Dottern beskriver i artikeln att hennes mamma alltid varit noga med detta, vilket innebär att när hennes mamma inte vill klippa sina naglar är det en händelse av vikt. Alltså något som avviker från överenskommelsen i genomförandeplanen och som omgående skulle ha informerats ställföreträdaren. 

I detta fall antar jag att ställföreträdare är någon av döttrarna, som skulle ha kontaktats för dialog om lösning. Att förekomma är mycket bättre än att förekommas!

Att involvera närstående när det är svårt att få tillåtelse att stödja den årsrike i sin omsorg är klokt. Tillsammans gör vi skillnad och skapar trygghet.

Jag kommer gärna och handleder verksamheter i SOSFS 2011:9 samt utbildar medarbetarna i ”lagar, avtal och annat kul”, så det blir lätt att göra rätt. 

 

Jag föreläser och handleder gärna om:

Lagar, avtal och annat kul - en resa i de författningar som styr oss inom branschen

 

SOSFS 2011:9 - hur vi på ett enkelt sätt kan omsätta den i handling som skapar arbetsglädje.

Omsorgskontakt-fördjupning i uppdraget som styrs av författningar

Styrning och ledning- vikten av att ha tydliga ramar där ansvar och befogenheter är tydliggjorda

Målstyrning- varför det är viktigt att veta vart vi ska - en fördjupning i verksamhetsplaneringens syfte och mål 

 

 

 

Bättre Äldreomsorg tillsammans

Bättre Äldreomsorg tillsammans

I dagens Uppsala Nya Tidning har Gustav Juntti på ledarsidan kommenterat Kommunals enkät gällande bemanning samt deras begäran om ingripande av Arbetsmiljöverket för att bötfälla. Något som Gustav ser är orimligt för att leda utvecklingen framåt. 

Gustav lyfter vikten av att kommunicera konstruktivt istället för att konfrontera.

Om vikten att använda rätt vokabulär i dialog och att verka tillsammans. Ordets makt är stor!

Vad är kvalitet IVO?

Vad är kvalitet IVO?

Klokt av Anna Tenje att i Dagens Samhälle påtala vikten av att ge kommuner input på hur enligt SOSFS 2011:9 och förbättringshjulet. Viktigt är ju också det som Sveriges socialchefer påtalar, ansvarsfrågan gällande läkartillsynen, som är en Regionsfråga.

Och än en gång - äldreomsorg handlar om fler författningar än endast Hälso- och sjukvårdslagen.

Jag uppfattar en grundläggande kunskapsbrist hos IVO vid denna tillsyn. Det är att IVO inte tagit hänsyn till hur författningar, avtal och andra beslut som styr de kommunala verksamheterna samspelar och omsätts.

Gällande vad kvalitet är, har ju Socialstyrelsen tagit fram en definition som beskriver detta. Den är en bra grund att utgå från samt att omsätta den nationella värdegrunden i Socialtjänstlagen.

Jag kommer gärna och tar en dialog om huret och stödjer IVO och utförare så att det blir #lättattgörarätt 

#kvalitet #äldreomsorg #tillsyn #egenkontroll 

Friskfaktorer stärks under midsommarfirande!

Friskfaktorer stärks under midsommarfirande!

Just nu pågår förberedelserna för midsommaraftonens årliga tillställning hemma på gården. Tillresande vänner från när och fjärran kommer för att tillsammans med oss skapa och genomföra en trevlig midsommar. 

Under dessa dagar kommer det på gården råda psykologisk trygghet med mycket skratt och härliga samtal.

På plats finns såklart maken och jag som är tillgängliga hela kvällen och vi har skapat ett tydligt mål:  att vi tillsammans gör vi skillnad och bidrar till en trevlig midsommar. 

Under kvällen utvecklas och fördjupas relationer och alla på plats har och tar ansvar för sina uppgifter för att vi ska nå målet. Alla kommer att bidra så att det på bordet kommer finnas allt från den traditionella sillen till förrätten och till sommartårtan till efterrätten. Det skapar engagemang och delaktighet.

Det kommer såklart bli femkamp som lekledaren för kvällen ansvarar för och på dagen har den lövade skrindan tagit oss till dans kring midsommarstången. 

Före, under och efter festen pågår ett ständigt arbete med löpande bedöma risker  och reflektera över vad som fungerar bra på festen. Vi tar till olika åtgärder för att förebygga och främja en trevlig midsommar för alla.

Så till er alla en trevlig midsommar och en trevlig sommar med mycket återhämtning.