God och nära vård och måltid

God och nära vård och måltid

Igår den 6 april hade jag äran att få berätta om Sigtunas måltidsprojekt i Ätups första webbinarium. Ett webbinarium som fick fin respons och där totalt deltog 117 personer under sändningen. Förutom Sigtuna berättade också Boxholm och Ödeshög om sin satsning på mat och måltider.

Ätup förmedlar forskning och kunskap för starkare seniorer och minskad undernäring genom ett digitalt kunskapslyft för medarbetare som arbetar med mat och måltider i omsorgen om äldre som bor på landets Äldreboenden. 

 

Vikten av att vattna blommorna

Vikten av att vattna blommorna

Läser i Dagens Medicin om att få vattna blommor ökar välmåendet hos äldre på boenden.

För att må bra behöver vi känna oss delaktiga i ett sammanhang som är begripligt och meningsfullt - KASAM som står för känsla av sammanhang.

I sitt egna hem, oavsett om det är lägenheten i det ordinära boendet eller i det särskilda boendet, ska vi självklart få vara aktivt medskapande i våra dagliga aktiviteter - den Nära vården.

Omsorgskontakten (kontaktmannen) har en avgörande och viktig uppgift att skapa delaktighet för den årsrike när hen behöver hälsa, vård och omsorg. Omsorgskontakten har i den nära vården uppgiften att involvera och stödja den årsrike genom ett  proaktivt och hälsofrämjande förhållningssätt. Till stöd har Omsorgskontakten det multiprofessionella teamet.

Såklart ska den årsrike vara involverad i skötseln  av blommorna i sin egen lägenhet och i sitt närområde.

Livet värt att höra

Livet värt att höra

Vilken otrolig utveckling som skett inom hörhjälpmedelsbranschen sedan jag för 30 år stoppade in den första hörapparaten i mitt öra.

Igår fredag, justerades ljudet på mina nya uppladdningsbara hörhjälpmedel tillsammans med Elin påeartech. Framåt innebär det att jag kommer att spara på miljön då mina hörapparater tillsammans förbrukat nästan 4 batterier i veckan.

Du som är verksam inom hälsa vård och omsorg har du koll och kunskap om hörapparater? Kan du knepen för att checka om batteriet tagit slut, rengöra insatsen, filter inte är igensatt eller byta filter?

För som texten på bilden säger, är ju livet värt att höra och det är du inom hälsa, vård och omsorg som skapar den förutsättningen! Då gör du skillnad.

Trevlig helg!

Havet - där finner jag min ro

Havet - där finner jag min ro

Avkoppling och återhämtning i Visby över helgen tillsammans med min klippa och bästa vän, min make Janne.

Havet har funnits med mig genom livet och har alltid gett mig ro i själen.

Nära havet bodde min farmor och farfar, där jag som barn och ungdom tillbringade alla lov. Det är mina far och morföräldrar och deras möten med dåvarande vård och omsorg som medfört mitt engagemang för hälsa, vård och omsorg och speciellt äldrefrågor.

Nära havet har jag också idag mina föräldrar som har min varit min lots och visat vägen genom livet. De som trott och hejat på mig.

Idag har jag förmånen att ha två återhämtningsplatser nära havet tillsammans med Janne. En här i Visby och en nära mina föräldrar i vackra Hållnäs.

Var är din återhämtningsplats?

 

 

Delad gemensam vårdnad för Nära vård Kommun och Region

Delad gemensam vårdnad för Nära vård Kommun och Region

Idag på SKRs ledarskapsprogram Nära vård jämförde Dan Norén Governo samverkan mellan Region och Kommun som att ha gemensam vårdnad. Jag hittade då dessa 6 punkter på www.livspusslet.se  att tänka på vid växelvis boende: 

 • Med två boenden (så kallat växelvis boende) har ni gemensam möjlighet att välja vilken adress barnet ska ha. Kommer ni inte överens styrs detta i stället av reglerna om folkbokföring.
 • Ska barnet bo hos en av er är det viktigt att barnet får en rätt till en nära och god kontakt med den andre föräldern. Läs mer här om umgänge.
 • Den förälder där barnet bor bestämmer i princip det som gäller det dagliga för barnet. Det gäller till och med frågor om barnomsorg. (Med växelvis boende måste ni vara överens även om det).
 • Beslut får inte fattas som riskerar umgänget med den andre föräldern.
 • Rättvisa mellan föräldrar ska aldrig vara en parameter.
 • Skriv avtal om det ni kommit överens om.

Jag kunde inte låta bli att byta ut föräldrarna mot Region och Kommun och då blev punkterna så här:

 • Med två huvudmän (så kallat växelvis ansvar) har ni gemensam möjlighet att välja vem som har huvudansvaret för individen. Kommer ni inte överens styrs detta i stället av författningar gällande delat ansvar för nära vård.  
 • Ska individen vistas hos en av er är det viktigt att individen får rätt till en nära vård och god kontakt med den andre huvudmannen. Läs mer om detta i regelverket kring delad nära vård
 • Den huvudman där individen vistas bestämmer i princip det som gäller nära vård för individen. Det gäller till och med frågor om hälsa, vård och omsorg och nära vård. (Med växelvis vistelse måste ni vara överens även om det).
 • Beslut får inte fattas som riskerar umgänget med den andre huvudmannen.
 • Rättvisa mellan huvudmännen ska aldrig vara en parameter.
 • Skriv avtal om det ni kommit överens om.

 

 

plats vs lägenhet - Ordets makt

plats vs lägenhet - Ordets makt

I Dagens Samhälle 33/2021 kommenterar Vardagas VD Vårdföretagarnas Vägledning till bättre upphandlingar särskilt boende”. Både i vägledningen och i artikeln beskrivs outhyrda lägenheter som tomma platser.

Ordets makt är stor och påverkar vilka associationer vi får till ordet.

Plats i detta sammanhang för mig till att jag vårdas på exempelvis ett sjukhus och där jag tillfälligt befinner mig. På sjukhus är jag gäst på arbetsplatsen där de som ger mig vård och omsorg arbetar. Inte att det är en lägenhet jag hyr och där det är jag som bestämmer och de som ger mig service vård och omsorg är gäster i.

Det är så viktigt uttrycker oss, det påverkar oss som arbetar inom hälsa, vård och omsorg och ännu mer hur allmänheten som saknar vår kunskap.

Följer vi den årsrika till sitt hem eller till en plats?