Jag mötte blivande USK:or idag

Jag mötte blivande USK:or idag

Idag mötte jag tre blivande undersköterskor på en av Uppsala läns gymnasieskolor, i mitt uppdrag som processledare för Vård- och omsorgscollege. Deras entusiasm och klokhet, och framför allt deras

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning

Hur ser era krav ut på att verksamheter som tar emot elever och studerande har utbildade handledare med kvalificerad handledarutbildning? Finns det kravet med i era förfrågningsunderlag?

Är svaret

Med näsan under ytan

Med näsan under ytan

Ibland är det nödvändigt att ha näsan under ytan och våga ta vatten över huvudet.

Det viktiga är att se till att ha verktyg för att komma upp på fast mark igen.

 

Skatteoptimering

Skatteoptimering

Region Uppsala samordnar det regionala utvecklingsuppdraget som kommer från regering och riksdag och ska ansvara för att arbetet sker i dialog och i samverkan med andra. Uppsala län ska vara ett

Positiv feedback gör en glad

Positiv feedback gör en glad

Att få vara med och förbättra och göra skillnad är en otroligt inspirerande och att dessutom uppmärksammas och få positiv feedback känns inte helt fel. Glad och stolt gör jag nu fredag och jag kommer

Arbete utan skyddsnät

Arbete utan skyddsnät

En debattartikel i Arbetarskydd av mig om en arbetsmiljö som inte skapar hållbar arbetsmiljö. Om hur man inte följer kravet att använda arbetstekniska hjälpmedel och ny teknik.

Läs artikeln