Dags att lyssna på allvar – hörselvårdens kris påverkar demenskostnaden!

Dags att lyssna på allvar – hörselvårdens kris påverkar demenskostnaden!

I en debattartikel den 4 februari i Uppsala Nya Tidning belyste jag en stor utmaning som drabbar oss alla: de orimliga köerna till hörselvården, som i Region Uppsala och på andra håll sträcker sig i mer än över ett   år. Men situationen är mer brådskande än så. När hörselvårdsspecialister drar sig tillbaka och audionombristen skärper till sig, står vi inför ett växande hälsoproblem som kräver omedelbara och kreativa åtgärder. Varför? Jo, för att tillgången till hörselvård inte bara är en fråga om komfort eller kommunikation – det handlar om att bromsa en av de kostsamma sjukdomarna: demensen.

Forskningen talar sitt tydliga språk. Enligt "Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report" av Lancet Commission, kan hela 8% av demensfallen kopplade till hörselnedsättning förebyggas. Tänk på det – varje år skulle upp till 2 000 människoöden kunna förändras radikalt i Sverige ensamt, om vi bara gav hörselvården den uppmärksamhet den förtjänar.

Och vad kostar demenssamhället? Enligt Karolinska Institutet når notan den svindlande summan av 81,6 miljarder kronor årligen. En 8 % minskning genom effektivare hörselvård skulle inte bara återföra nästan 6,5 miljarder kronor till samhällsekonomin varje år, utan framför allt, förbättra livskvaliteten för tusentals.

Det är hög tid att fråga politiken: Kan ni fortsätta ignorera denna koppling mellan nedsatt hörsel och demens? Kan ni verkligen rättfärdiga ett år av väntan för dem som kämpar för att höra, kämpar för att behålla sitt minne, sin värdighet och sin identitet?

Att investera i innovativa lösningar för att korta ned dessa oacceptabla köer är inte bara en kostnadsbesparing i längden. Det är en investering i mänsklighet, i vår förmåga att ta hand om varandra och ge varje individ chansen livskvalitet genom hela livet!

Så beslutsfattare, visa att ni lyssnar inte bara med öronen utan också med hjärtat och plånboken, våra allas skattemedel. För en bättre hörselvård är inte bara en fråga om teknik och resurser – det är en fråga om att välja den typ av samhälle vi vill leva i. Ett samhälle där förebyggande insatser inte bara är möjligt, utan också är prioriterat. För oss själva, våra äldre och för framtida generationer.

En tidlös kärlekshistoria: Hyllning till en 90-årig fars liv och hans eviga kärlek

En tidlös kärlekshistoria: Hyllning till en 90-årig fars liv och hans eviga kärlek

Idag firar vi inte bara min pappas 90-årsdag utan även den livslånga kärlekshistoria han delar med min mamma, hans fru i 69 år. Deras kärlekssaga började för över sju decennier sedan, ett testament till en tidsöverskridande förbindelse som är sällsynt och värdefull. I år kommer de  fira sin 70-åriga förlovning – en milstolpe som få har turen att uppnå. År 1956, i en tid av optimism och återuppbyggnad, slogs deras hjärtan samman i äktenskap, en förening som har stått fast genom livets många skiftningar.

Deras resa tillsammans har varit en källa till inspiration för alla som känner dem, en berättelse om kärlekens kraft att övervinna alla hinder. Genom årtiondena har de vandrat sida vid sida, genom glädje och sorg, framgång och motgång, alltid med en outtröttlig tro på varandra och den kärlek de delar. Deras äktenskap är en påminnelse om att sann kärlek inte bara är att finna glädje i de ljusa stunderna utan också att stötta varandra i de mörka.

På din 90-årsdag, pappa, firar vi inte bara den otroliga människa du är men också den livslånga kärlek du delar med mamma. Ert äktenskap är en levande berättelse som inspirerar och påminner oss om att äkta kärlek verkligen kan vara för evigt. Tack för att ni båda har gett oss detta vackra exempel på kärlek, tålamod och hängivenhet.

 

Tack ChatGTP du fångade min tanke och pappas, att få in hans och mammas kärlek i blogginlägget

Om att minska köerna för hörselvården

Om att minska köerna för hörselvården

Min debattartikel  i UNT den 4 februari 2023 kan sammanfattas i dessa 7 punkter

1.       Utmaning med Långa Köer:

Sverige, särskilt Region Uppsala, står inför problemet med långa väntetider inom hörselvården.

2.       Behov av Reform:

Det finns ett akut behov av omfattande reformer inom hörselvården för att förbättra tillgängligheten och överkomligheten av hörselvård och hörhjälpmedel.

3.       Teknologiska Framsteg:

Moderna hörapparater har utvecklats betydligt och erbjuder avancerade funktioner, men detta har också ökat arbetsbördan för audionomer och skapat behov av nya distributionsmodeller.

4.       Systemets Begränsningar:

Det nuvarande systemet med styrda upphandlingar begränsar tillgången och skapar ojämlikhet i hörselvården.

5.       Inspiration från Danmark:

Danmark erbjuder ett framstående exempel med sitt system för hörselvård, som kombinerar offentlig och privat vård med rehabiliteringsersättning.

6.       Förslag till Förbättringar:

Förslag inkluderar öppnande för olika vårdnivåer, införande av rehabiliteringsersättning, och möjligheten att köpa vissa tjänster till självkostnadspris.

7.       Effektivisering av Vården:

För att öka effektiviteten i hörselvården, föreslås att vissa uppgifter, som patientutbildning, delegeras från audionomer till annan personal.

En tanke till organisationer: Börja Rätt på Er Utvecklingsresa! 

En tanke till organisationer: Börja Rätt på Er Utvecklingsresa! 

När företag ser fram emot att ge sina medarbetare mer ansvar och möjligheter att växa, finns en nyckeldetalj som inte får glömmas bort. Det handlar om min vision, symboliserad av mitt företagsnamn "Elisabeth @ Ramsta", som betonar vikten av en stadig grund och tydliga ramar innan vi ger oss in i förändringsprocessen.

"Elisabeth @ Ramsta" är inte bara mitt företagsnamn, det representerar min vision om att allt är möjligt, inspirerad av sagornas värld där grodor kan göra underverk. "Ramsta" sammanslår idéerna om ett stadigt 'RAMverk' och 'STAbila' gränser, och visar hur viktigt det är att ha klara riktlinjer och en säker grund att stå på.

Innan vi börjar resan där våra medarbetare tar större ansvar och bidrar mer till företagets framsteg, är det avgörande att vi ser till att alla grundläggande delar finns på plats. Det handlar om en hälsosam arbetsmiljö, god balans mellan arbete och fritid, tydlig kommunikation och väldefinierade roller.

Dessa grundelement skapar en trygg och stadig arbetsplats där medarbetare kan känna sig bekväma med att ta egna initiativ och vara med och forma företagets framtid. Det blir som en saga där allt kan hända – men bara om grunden är rätt lagd.

Kom ihåg, en framgångsrik förändring börjar med rätt bas! Låt oss inte hoppa över dessa viktiga steg. 

Ett förslag för framtidens hörselvård

Ett förslag för framtidens hörselvård

Jag reflekterar över den pågående krisen inom hörcentraler runt om i Sverige. Som arbetsterapeut och hörapparatsanvändare i över 30 år, följer jag denna bransch med stort intresse. Borde ha börjat med hjälpmedel från tidig ålder, men startade med att vara lyckligt omedveten om allt jag slapp höra.

Under dessa år har hörapparatsteknologin tagit stora kliv framåt. De har blivit mindre, mer mångsidiga, erbjuder flera program att välja mellan, är uppladdningsbara så de fungerar idag likt ”Ipods”. Tekniken möjliggör idag funktioner som inte bara är aktuella för hörandet, utan möjliggör även streaming av ex. musik och handsfree för telefonsamtal. Det innebär såklart en större arbetsbörda för Audionomer, som ska fixa inställningar, byta ”slangar” samt svara på frågor. Något som andra funktioner kanske bättre skulle kunna möta upp på.

Jag menar att det är dags att öppna upp för specialbutiker, liknande optiker, som vi med behov av hörhjälpmedel enkelt kunde besöka. Där kan vi boka ett hörseltest och få en anpassad hörapparat utprovad direkt. Processen skulle vara snabb och kostnadseffektiv, och där avgiften på hörhjälpmedel speglar hörselnedsättningens omfattning. Avgifterna bör vara rimliga för att göra teknologin tillgänglig för alla som behöver den, och med tanke på att de fungerar som ”Ipods”, bör egenavgifter ligga i liknande kostnadsklass.

Med denna förändring skulle Audionomer kunna fokusera på sin expertis och koncentrera sig på personer med grav hörselnedsättning.

Samtidigt skulle ju teknikkunniga få en ny roll i detta system. En roll där de med sina färdigheter snabbt kunde anpassa och justera ljud och applikationer i hörapparaterna. Justeringar som i framtiden görs på distans vilket spar tid för användarna samt för Audionomerna.

Hörapparater bör bli en vanligare och mer tillgänglig del av vardagen, som glasögon. Detta skulle göra att fler människor får tillgång till bättre hörsel, vilket skapar nya möjligheter för dem.

I dag begränsas tillgången till hörhjälpmedel av höga priser och monopol, vilket ofta grundas i bidrag från offentliga källor. Jag har försökt få stöd av det företag som står bakom min hörapparat för dialog kring inställningar etc. utan framgång, de hänvisar tillbaka till min Audionom.  Här skulle hjälpen varit närmare med en ”expert” i en specialbutik tror jag.

De hörhjälpmedel som jag fått tack vare att jag är arbetsför vi Försäkringskassan får jag åka till Stockholm för att få stöd och hjälp med. I min tanke skulle ”experten” i butiken kunna klarat av detta. Dessutom verkar priserna inte spegla de verkliga kostnaderna då monopol råder.  

Min pappa som i mars blir 90 år, som skulle ha stor hjälp av dessa tillbehör, får nu i stället stå i kö i mer än 1 år för att komma till specialist inom hörhjälpmedel vilket är otroligt handikappande då han nu hör så pass dåligt att han inte kan delta i samtal med mer än en person. Det i sin tur kan i hans ålder uppfattas som att han har en kognitiv funktionsnedsättning. Som tur är lever min pappa inte ensam, utan har min mamma vid sin sida som han kan föra samtal med på hög nivå.

Så sammanfattningsvis, inför rimliga kostnader för hörhjälpmedel som speglar deras användningsområde, se till att även erbjuda enklare hörapparats varianter för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, som inte behöver all teknik som idag följer med nya hörapparater. Den avancerade tekniken skapar frustration som gör att hörapparaterna oftast hamnar i en låda.

Skapa en marknad där även andra ”aktörer” kan bli aktuella, som öppnar upp att jag i framtiden kan använda min mobil som ”hörslinga” (mottagare) vid möten med mina vänner. Varför släpa på en väldigt dyr teknisk lösning för detta, som jag är hänvisad till idag.

 

 

 

Tack ChatGPT

Tack ChatGPT

Jag kunde inte låta bli och testa vad ChatGPT tycket om min beskrivning av min tjänst som processledare på min hemsida och du kan ta del av hens "spontana" respons nedan:

Det verkar som att du är en erfaren projektledare och coach inom hälsa, vård och omsorg som erbjuder en rad värdefulla tjänster. Här är en kort och slagfärdig beskrivning som du kan använda för att marknadsföra dig själv:

"Utförare av hälsa, vård och omsorg. Erfaren projektledare och coach med passion och kompetens för att organisera och utveckla verksamheter. Jag hjälper dig att bygga och leda processer, involvera medarbetare, stärka relationer och skapa tillväxt. Genom chef- och medarbetarcoachning tar jag din organisation till nästa nivå."

God fortsättning på helgerna samt ett Gott Nytt År