Ledarskapet avgör, inte driftsformen

Ledarskapet avgör, inte driftsformen

Uppsala Nya Tidning lördagen den 28 november 2020 var rubriken Vad är bäst – äldreomsorg i privat eller kommunal regi? Jag blev såklart nyfiken på svaret, eftersom jag har ett mycket stort intresse

Skapa möjlighet till ledarskap!

Skapa möjlighet till ledarskap!

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle undrar Andreas Miller och Jenny Wibacke från Ledarna Vem vill vara chef i vård och omsorg när krisen är över?

Att vara chef och ledare inom vård och omsorg måste

Rätten till självbestämmande på våra äldreboenden

Rätten till självbestämmande på våra äldreboenden

.Jag tog del av ett klokt debattinlägg i Dagens Medicin Sverige om ett mycket högaktuell ämne, utifrån att Regeringen igår gav Folkhälsomyndigheten möjligheten att införa lokala besöksförbud

Rum är inte en lägenhet

Rum är inte en lägenhet

I dagensUNT läser jag ord som gör att äldreboende likställs med sjukvård. I artikeln används benämningar som demensavdelning, avdelning och rum. Ordets makt har som vi alla vet en stor betydelse för

Baltzar von Platens devis

Baltzar von Platens devis

Fick höra idag vid ett av mina möten denna klokhet, och med denna devis önskar jag alla en trevlig helg

Så länge vi kan färdas på Göta kanal kommer Baltzar von Platen att leva vidare. Hans

Hemsysterskolans fond

Hemsysterskolans fond

Jag har förmånen att vara med en en spännande styrelse, nämligen Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas Fond som har till ändamål att