Kontaktman vs kontaktperson

Kontaktman vs kontaktperson

Nyligen läste jag en bok om god man (se mitt blogginlägg) och här beskrevs kontaktperson. Då kom jag att tänka på att det ibland sätts likhetstecken mellan kontaktperson och kontaktman. Vilket inte

Godman

Godman

Jag läser just nu en bok om Godmanskap och Förvaltarskap, då mitt mål är att få förtroende som godman för någon. Här en kort sammanfattning om vad uppdraget innebär.

Godmanskapets uppdrag är utifrån

Kunskap är inte tung att bära

Kunskap är inte tung att bära

Kunskap är inte tung att bära! Jag hör än idag min pappas stämma över köksbordet, sådär leende allvarlig, som bara en pappa kan vara. Och så full av klokhet, omtanke och kärlek. Då bodde jag

Farmor och det röda huset

Farmor och det röda huset

Under mina verksamma år har min målbild alltid varit min farmor sittande på pallen utanför sitt röda hus. (Min farfar och min morfar vårdades båda sina sista år under sent 70- och tidigt 80-tal på