Debit, kredit och politik

Debit, kredit och politik

Läser Dagens Samhälles artikel om generaldirektörens krav på att han måste anpassa Arbetsförmedlingens (AF) utgifter mot de kommande intäkterna. AF omsätter idag 70 mdkr och har 13400 anställda. För att du ska förstå storleken på detta ”företag” gör jag en jämförelse med Telia Sverige som på företagsinfo visar en omsättning på 35 mdkr och har 5921 anställda. Jag kan också ta del av att Telia har en vinstmarginal på 13,9 %. Det ser  jag ser som en bra marginal för att möjliggöra satsningar på kompetensutveckling, förbättringar och förnyelse.

I Dagens Samhälles artikel om AF står följande: - Arbetsförmedlingen ska göra sig av med 4500 anställda och lägga ned 132 av de lokala kontoren. En tydlig konsekvens av vad minskade anslag innebär.

Ylva Johansson (S) har sagt att den listan på kontorsnedläggningar är ”ett förhastat beslut”. Jag ser det som ett smart och taktiskt beslut av Mikael Sjöberg. Han visar snabbt på konsekvenserna av beslutet och ger sin bedömning av hur avtal med minskade ersättningar slår mot verksamheter som tar hand om medborgare som behöver stöd och service.

Här drar jag snabbt en jämförelse med de politiska beslut om minskade anslag i hälsa, vård och omsorg. Här ger de låga anslagen och otydliga uppdrag om vad anslagen ska räcka till, vilket gör att hälsa, vård och omsorg är verksamheter som det skrivs metervis om. Politiker skyller på tjänstemän, tjänstemän skyller på politiker men ingen part har varit så tydlig som Mikael, att snabbt leverera en konsekvensbeskrivning medialt - 132 kontor ska läggas ned!

Briljant och smart Mikael Sjöberg, önskar att fler var så tydliga med otydliga politiska beslut och vad minskade anslag ger för effekt i praktiken!


Skriv ut   E-post