Vision

Företagsnamnet består av tre delar. Elisabeth är namnet som mina föräldrar gav mig. Snabel @:ets utformning som en groda är inspirerad av en saga där grodor kunde göra allt möjligt.

Det tredje delen – Ramsta
. Här bor jag med min stora kärlek och livskamrat Janne. Här är vårt hem, här hämtar jag min kraft.

Tillsammans har vi satt vårt gemensamma ramverk, som ger oss stabilitet och handlingsutrymme, då vi vet våra gemensamma gränser. “Ram” är den första stavelsen i “ramverk”, och “sta” är den första stavelsen i “stabilitet” – Ramsta.

Att “ramverk” och “stabilitet” är lika viktiga för medarbetare i organisationer som för oss privat är jag helt övertygad om. 

En trygg organisation möjliggör att medarbetare vågar att fatta beslut och ta ansvar. När ramverk är tydliga och förståeliga skapas en trygghet. Medarbetare känner att de har handlingsutrymme, kan och vill ta ansvar.

Det blir lätt att göra rätt. Det skapar förutsättningar för en trygg och stabil organisation, där allt är möjligt.
Grodan

Det var en gång en tävling bland några grodor.
Deras mål var att komma högst upp i ett torn. Många hade samlats för att heja och titta. Och för att se om det verkligen var möjligt, grodor kan ju inte klättra.

Hejaropen som skallade lät såhär: -Ni kommer aldrig att lyckas! Grodor kan inte klättra och en efter en gav grodorna upp. Publiken fortsatte att skalla att det var totalt omöjligt. Trots ropen tog en groda sig upp ända i tornets topp

Publiken blev så klart nyfikna på hur det var möjligt att hon lyckats. Så när grodan kom ned, sprang de fram och frågade henne. Grodan tittade på dem och läste deras läppar eftersom hon var döv och svarade:

– Jag såg att ni hejade och ropade på mig hela tiden!
jag uppfattade att ni trodde på mig, och det gjorde att jag lyckades

Kom ihåg att allt är möjlig, slå dövörat till när du hör någon skalla något annat :)
Image