Deras arbetsmiljö gör dem sjuka

Elisabeth Adriansson SandbergkunskapLeave a Comment

man som tvättar i ett svinstall

Jag snappade upp något vid fikabordet på kontoret jag delar med Janne min make och hans kollegor på Envirologic här om dagen.

De diskuterade ett inlägg på ett socialt media där en djurskötare undrar över hur hon kunde slippa svidande röda ögon när hon tvättade svinstall. De var också oroliga för att djurskötaren funderade på varför man skulle använda andnings skydd.

Jag har ju sedan jag träffat Janne förstått att det fortfarande än idag finns jobb i Sverige där medarbetare blir sjuka. Jag har också förstått att det är stora skillnader på hur uppföljning sker. Att det här med att använda arbetstekniska hjälpmedel som står till buds inte alltid är så självklart som jag tror som utbildad arbetsterapeut, utan att det handlar om en kostnadsfråga för arbetsgivaren.

Visst är det märkligt att inte alla anställda oavsett bransch skyddas och ges förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Vad är det som gör att inte alla skyddas i ett land där alla människor borde ha lika värde? Hur kan det vara OK att en 25 årig tjej utsätts för ögon och lunginflammation? Hur kan det vara OK att densamma utsetts för en ökad risk för KOL och astma?

Jag kan bara konstatera att arbetsmiljöansvaret inte fungerar och att tillsynen från Arbetsmiljöverket är närmast obefintlig i denna hälsovådliga miljö.

Janne har berättat för mig att det redan på 80-talet var känt att det är hälsovådligt och i JTI-rapport LANTBRUK & INDUSTRI Nr 266  från 2000 läser jag följande:

Tvättning av svinstallar tillhör ett av de mest besvärande arbetena i svinproduktionen. Vid högtryckstvättning bildas en fin aerosol, bemängd med damm och mikroorganismer. Aerosolen håller sig svävande länge i luften och kan enligt gjorda undersökningar leda till akuta inflammationer i luftvägarna hos personalen.

Idag tvättar man inte svinstallen när grisar finns där, eftersom det inte är en bra miljö för dem, men än idag låter 900 st av våra svenska svinproducenter människor vistas i denna miljö när de manuellt tvättar stallet med högtryckstvätt, trots att det finns en robot sedan början på 2000-talet som tar bort 80 % av detta hälsovådliga arbete. Endast 200 producenter – 20%, har gjort en investering i en robot och därmed tänker på sin och sina anställdas arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

@elisabethatramsta kan du se en video jag laddade upp den 31 oktober på en tvättrobot som tvättar ett svinstall och får en bild av arbetsmiljön

Värt att följa upp @Arbetsmiljo

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *