Kontaktman vs kontaktperson

Elisabeth Adriansson SandbergkunskapLeave a Comment

Nyligen läste jag en bok om god man (se mitt blogginlägg) och här beskrevs kontaktperson. Då kom jag att tänka på att det ibland sätts likhetstecken mellan kontaktperson och kontaktman. Vilket inte är så konstigt då begreppen är väldigt snarlika varandra. Men det är skillnad och skillnaden är:

En kontaktperson kan utses enligt Socialtjänstlagen 3 kap. 6 b § och har till uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter. En kontaktperson är också en insats som kan beviljas enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

En kontaktman däremot är inte något som regleras i några lagar, föreskrifter eller regler. Däremot kan kontaktman regleras i ett avtal eller ett direktiv.

Det innebär att en kontaktperson är lagstyrt och en kontaktman är det inte.

Men det viktigaste! Oavsett titulaturen kontaktperson eller kontaktman så är dessa personer mycket viktiga för den den är till för.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *