Ledtider beror på vem som gör valet!

Elisabeth Adriansson Sandbergkunskap, ramverk, vård och omsorgLeave a Comment

två kvinnor med texten vi fick svar

Ledtider är kortare för den utförare som blir vald av en ickevalssnurra än av den årsrika! Det är sammanfattningen av de svar jag fick under skärtorsdagen.

Det blev ja på min tredje fråga, och jag hade fel! Vi fick svar, jag och min svärmor, på de frågor som vi ställde till tre politiker i Äldrenämnden, Uppsala kommun.

Nedan kan ni ta del av frågorna, med de inklippta svaren.

  1. Var i förfrågningsunderlaget kan jag ta del av att det egna valet inte är möjligt om valet görs första gången när hen är inlagd på sjukhus?

”I Förfrågningsunderlaget hemvård bilaga 5 Tillämpningsanvisningar för handläggning av eget val inom hemvård anges under punkt 1.3 då den enskilde inte kan eller vill välja utförare: Vid vårdplanering vid Akademiska sjukhuset tilldelas den enskilde (som inte har en hemtjänstutförare) ickevalsalternativet. Den som redan har insatser återgår till tidigare vald utförare.”

  1. Om jag inte gör ett Eget val, ska en icke vals snurran välja utförare åt mig. Enligt information som jag fått, är snurran inte i bruk, detta för att det inte finns system för detta. Stämmer det?

”Det har visat sig vid ett antal tillfällen att vårdplaneringsteamets biståndshandläggare inte använt ”Ickevals-snurran” i Siebel vid skickande av beställning. Genomgång av rutiner görs på äldreförvaltningen för att inte detta ska upprepas.”

  1. Kan jag verkligen förvänta mig ett svar från politiken?

Och det kunde jag 🙂  Två av tre politiker svarade på min påminnelse under skärtorsdagen, och deras svarstid blev 43 dagar, vilket enligt en av dem berodde på strul med e-posten!

 

Mina svar har jag tagit från ett av mailen, där politikern skriver att svaren kommer från äldreförvaltningen, och som hen klistrat in i sitt mejl.

På min fundering på varför årsrika inte kan få göra sitt egna val av utförare av hemtjänst/hemsjukvård redan på Akademiska, beskrevs det enligt nedan:

”I nuvarande arbetssätt finns inte tidsutrymme för att hinna med att informera kring det egna valet samt valbara utförare. I de flesta fall är patienten inte mottaglig för all information eller har svårigheter att ta ställning till ett val. 

För att logistiken ut från slutenvård ska fungera samt att dessa ledtider ska kunna hållas korta är utformningen av Förfrågningsunderlaget hemvård och dess bilagor/regelverk på sådant sätt att detta ska fungera. Tyvärr innebär detta att de patienter som innan vårdplanering tagit ställning i val av utförare inte får denne per omgående.”

Så min sammanfattning av ovan blir som jag inledde med, att ledtider för den utförare som blir vald av ickevalssnurran menar man är kortare än ledtiden för den utförare som blir vald av den årsrika!

Att låta årsrika göra sitt egna val även redan på Akademiska, tycker jag är självklart. Det valet borde ha lika lång ledtid som ickevalet.  Ickevalssnurran bör endast användas som ett alternativ när de årsrika eller dennes ställföreträdare inte vill eller kan göra ett eget val. Det ska ju definitivt inte vara som i vårt fall, att handläggaren gör valet!

Och sist men inte minst vill jag tacka för det bra bemötande jag har fått av de medarbetare/tjänstemän som jag har haft kontakt med kring svärmors hemtjänstval, ni är mycket professionella – Ni gör skillnad!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *