Uppdrag

Här kan du läsa vad mina uppdragsgivare tycker om vårt samarbete.

Accresco

Elisabeth är en jordnära person med lång erfarenhet av att arbeta med ledningsfrågor i olika typer av företag. Elisabeth söker tillsammans med sin kund den bästa, enklaste men samtidigt mest kompletta lösningen.

Jag har fått bra hjälp att kunna arbeta mer aktivt och långsiktigt med ledningsfrågor. Mao - jag är mycket nöjd!

-Åsa Andersson, Accresco, asa@accresco.nu


ALERIS

Elisabeth har under några månader gått in som interrimschef för två stora vård- och omsorgsboenden som Aleris driver i Uppsala. Uppdraget har bestått i att ansvara inom våra nyckelområden kvalitet, medarbetare, kund och ekonomi. Verksamheterna återgår i januari 2018 till kommunens regi så 

uppdraget har även inneburit att planera för och hantera alla aktiviteter och möten inför och i samband med överlämnandet.

Det har känts väldigt tryggt med Elisabeth vid rodret och jag kan ge henne mina varmaste rekommendationer. Hon har snabbt satt sig in i uppdraget, skapat goda relationer internt i verksamheterna och externt mot de parter vi samverkar med och varit väldigt mån om att driva verksamheterna med fortsatt god kvalitet fram till överlämnandet.

-Karin Lagerbielke, Regionchef Stockholm/Norr, ALERIS


Kunskapsgymnasiet

Vi har samarbetat i utredande uppdrag, med nätverkande, har byggt upp och genomfört en kompetensutvecklingskurs.

Jag kan varmt rekommendera Elisabeth. Elisabeth har varit en kompetent sakkunnig inom vårdfrågor mm och har en bred syn på aktuella frågor inom vård- och omsorgsområdet. Hon är också mycket engagerad och intresserad av utbildningsfrågor. Hon har dessutom ett brett nätverk som hon generöst delar med sig av. Vid tillfälle kommer vi definitivt att samarbeta igen.

-Kristin Arnberg, Kunskapsgymnasiet


Enheten för hållbar utveckling

Elisabeth har på ett självständigt och ansvarsfullt sätt hjälpt oss koordinera uppdrag inom Vård- och omsorgscollege. Vi har haft en löpande dialog med avstämningar så att jag som uppdragsgivare känt mig trygg i processen.
Uppdraget har varit i utvecklingsfas och Elisabeth har lyckats prioritera rätt, se utmaningarna och kommunicerat dessa till oss på ett effektivt sätt. Jag kan varmt rekommendera Elisabeth till många olika typer av uppdrag.

-Anna-Lena Jansson, Region Uppsala - enheten för hållbar utveckling