Välkommen!

Jag heter Elisabeth Adriansson Sandberg och hjälper ledare inom vård- och omsorgsbranschen att öka kunskap, information och delaktighet inom organisationen. Med mig har jag mer än 30 års erfarenhet av att leda olika verksamheter inom vård och omsorg från hemtjänst, äldreboende, myndighetsutövning, hemsjukvård, mm.

 

Jag känner branschen inifrån och vet vilka problem som chefer dagligen mäktas med. Framför allt har jag färdigheter och verktyg för att hjälpa dig hitta lösningar som fungerar på lång sikt och som även stöds av personalen. Det är möjligt att jag inte har alla svar men jag kan en hel del!

 

Halmsta kommun

Jag är väldigt glad över att få lärt känna dig, du är mycket professionell och kunnig samtidigt som du har humor och kan bjuda på dig själv. Det har alltid varit väldigt lätt att prata med dig. En riktigt bra förebild!

-Anna-Lena Persson, verksamhetschef i Halmstakommun

Så kan jag hjälpa dig


Driver du ett företag inom vård och omsorg? Oavsett om du har nyligen startat företaget eller har en etablerad verksamhet, kan jag hjälpa dig med att:

  • bygga upp processer och rutiner
  • utföra riskanalys och egenkontroller
  • utreda avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
  • involvera medarbetare i verksamhetens kvalitetsarbete

När synpunkter och klagomål känns oöverstigliga och har tagit över det dagliga arbetet, finns jag vid din sida och kan:

  • skapa handlingsplan
  • agera som projektledare
  • handleda i det systematiska kvalitetsarbetetNär du behöver lämna över verksamheten till en annan utövare, kan jag agera din högra hand och avlasta dig genom att:

  • underlätta själva överlämningen
  • ta fram checklistor, mötesagendor, mm.

Jag finns vid din sida i den utsträckning som behövs för att överlämningen ska gå så smidigt som möjligt.


Istället för att komma in utifrån och hitta fel, tittar jag på vad vi kan göra bättre tillsammans. När uppdraget är slutfört, känner du dig trygg både i de verktyg och processer vi har skapat och i kommunikationen med dina medarbetare. Du ”flyger” vidare och fortsätter utveckla verksamhetens kvalitetsarbete.


Frågor & Svar

Priset beror på uppdragets omfattning, som vi tillsammans kommer överens om. Andra faktorer som påverkar priset är t. ex. om uppdraget innebär få utspridda timmar eller många sammanhängande, förberedelsetid, förekomst av resor, mm.

Absolut, det är uppdraget som avgör om jag tackar ja eller inte, inte var det är i landet. Det viktigaste är att du känner att jag kan bidra till verksamheten och att du/ni når de önskade målen.