Mer än bara kilometer: Hur ett lopp i Hostivice förde samman två själar

Mer än bara kilometer: Hur ett lopp i Hostivice förde samman två själar

Att springa har hållit mig rökfri i 11 år – "Kan jag jogga, mår lungorna toppen." I söndags i Hostivice, Tjeckien, blev löpningen den gemensamma nämnaren för Petra och mig. Trots språkbarriären – hon pratade inte engelska och jag inte tjeckiska – fann vi varandra och sprang sida vid sida i 10 km.

Jag trodde först att Petra var där för att pusha mig, men i slutändan var det jag som blev hennes stöd! Vid mållinjen tolkade mina vänner och jag fick veta att hon hade ett vad med sin son om att genomföra loppet, och tack vare mitt stöd lyckades hon. Så våra handlingar talar ibland högre än våra ord. Kom ihåg att fortsätta peppa de runt dig – på löparbanan och överallt annars!

Petra skickade mig dessa varma ord via messenger: "Tobě také a je moc fajn že jsou ještě lidé jako ty" (Tack själv, och det är så fint att det finns människor som du)

Investera i ditt humankapital - vikten av att underhålla både människor och maskiner

Investera i ditt humankapital - vikten av att underhålla både människor och maskiner

I den offentliga sektorn är det vanligt att debatter kring användningen av konsulter och deras arvoden uppstår. Idag tar jag återigen del av att en offentlig arbetsgivare uttryckte oro över de höga konsultarvodena, vilket resulterade i nya restriktioner där allt nyttjande av konsulter framöver måste godkännas av kommunens högsta chefer. Denna politiska åtgärd skapar medvetet en tröghet i systemet, vilket är problematiskt men förståeligt ur vissa synvinklar.

Det är rimligt att organisationer, särskilt inom offentlig sektor, strävar efter att ha medarbetare som kan hantera kärnverksamheten utan att förlita sig på externa underleverantörer. Detta är viktig för att säkerställa kontinuitet, kvalitet och långsiktighet i leveransen av de grundläggande tjänsterna. Att ha kompetenta medarbetare på plats innebär att organisationen har full kontroll och djupare förståelse för sina dagliga operationer och utmaningar.

Dock finns det situationer där det är absolut nödvändigt att dra nytta av extern expertis. Precis som man anlitar externa experter för exempelvis ombyggnationer och större reparationer av fysiska anläggningar, bör offentliga verksamheter också vara öppna för att investera i sin "mjukare" sektor. Det är här konsulter och specialister kan spela en kritisk roll i att utveckla och underhålla organisationens humankapital.

Investeringar i medarbetares utveckling bör jämföras med underhåll av maskiner och infrastruktur. Att se medarbetare som en del av organisationens "utrustning" som kräver regelbundet underhåll, uppdateringar och ibland reparationer är ett perspektiv som kan förändra hur vi hanterar humankapital. Liksom en maskin har en servicebok, bör även medarbetarna ha en genomtänkt plan för sitt professionella underhåll. Även om många arbetsgivare idag använder medarbetarsamtal och kompetensplaner som fokuserar på interna utbildningar, missas ofta möjligheten att integrera extern expertis. För medarbetare inom hälsa, vård och omsorg, som ständigt möter komplexa och skiftande behov, är det särskilt viktigt. Att regelbundet inkludera externa specialister i utbildningsprocessen kan säkerställa att personalen inte bara uppfyller nuvarande kompetenskrav utan också är rustade för att hantera framtidens utmaningar. Detta skapar en mer holistisk och framåtblickande strategi för personalutveckling, vilket stärker både individens och organisationens tillväxt och anpassningsförmåga.

För att en organisation ska fungera optimalt bör den inte bara fokusera på att underhålla och uppgradera sina fysiska tillgångar, utan också se till att dess anställda får möjligheter till utveckling och välbefinnande. En välbalanserad strategi som inkluderar både intern kompetensutveckling och strategisk användning av extern expertis kan vara nyckeln till framgång, både i offentlig och privat sektor.

Sammanfattningsvis är det avgörande att närma sig användningen av konsulter med en balanserad syn på både kortsiktiga kostnader och långsiktiga fördelar. Med min omfattande erfarenhet inom offentlig sektor erbjuder jag expertis som kan hjälpa ledare att navigera genom dessa komplexa frågeställningar. Att anlita mig som konsult innebär att din organisation kan dra nytta av djupgående kunskaper i att förbättra arbetsprocesser och ledarskapsstrategier, vilket ger er möjligheten att fokusera på kärnverksamheten och effektivisera teamets prestationer. Jag är redo att visa hur strategiskt konsultstöd inte bara är en kostnad, utan en investering som bygger kapacitet och främjar organisationens långsiktiga framgång och innovation.

Sverige premiär - Stor dag i Hållnäs!

Sverige premiär - Stor dag i Hållnäs!

Jag är så stolt att få vara med på invigningen av den nya moderna projektorn i Hållnäs bygdegård Gröna Lund! Tack vare generös sponsring har de nu en modern teknik som möjliggör att visa filmer samtidigt som de släpps – en riktig game-changer för filmälskare i kommunen. 

Invigningsbandet klipptes av ingen mindre än skådespelaren Krister Henriksson, som har barndomsminnen från vackra Hållnäs. Vi kickstartade med en VIP-visning av "Stormskärs Maja", med den härliga och så proffsiga Amanda Jansson från Skärplinge i huvudrollen. 

 Som sponsor och med rötter djupt förankrade i Hållnäs, där jag tillbringar mina somrar, är jag rörd över att se hur bygden växer och blomstrar. Mitt företags logga - en groda - symboliserar just detta att allt är möjligt. Och ikväll var det just så att möjligheterna spirade och allt blev möjligt.

Ses på bio i Hållnäs!

#Hållnäs #GrönaLund #biopremiär #lokaltengagemang

Vikten av Omvärldsbevakning och Kompetensutveckling i Dagens Snabba Värld

Vikten av Omvärldsbevakning och Kompetensutveckling i Dagens Snabba Värld

I en värld där information ständigt flödar och trender skiftar i blixthastighet, är omvärldsbevakning och kompetensutveckling inte bara önskvärda utan avgörande för varje framgångsrik organisation. Men hur säkerställer vi att vi inte bara håller jämna steg utan också leder vägen?

  • Dela Upp Bevakningsansvaret: När flera intressanta webinarier kolliderar på schemat, är det smart att strategiskt fördela vem som deltar i vad. Genom att göra detta kan vi täcka mer mark och samla in mer kunskap utan att missa viktiga insikter.
  • Sprid Kunskapen: Att delta i evenemang är bara början. Det verkliga värdet ligger i att dela det vi har lärt oss, inte bara vertikalt inom organisationen, utan också horisontellt. Kunskapsdelning är kärnan i verklig kompetensutveckling och innovation.
  • Ligga Steg Före (eller åtminstone Inte Bakom): Som tidigare övergripande chef tog jag ansvar för att bevaka inte bara branschtrender utan också våra konkurrenter. Detta säkerställde att vi alltid var antingen ett steg före eller åtminstone på samma nivå, aldrig bakom.

Det krävs av oss att vi är proaktiva, inte reaktiva. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är viktiga. De hjälper oss att bygga en miljö där vi alla kan lära av varandra och växa tillsammans. Som senior konsult är mitt mål att inspirera och främja detta arbete. Låt oss arbeta tillsammans för att ständigt förbättra oss och nå våra mål. Kompetensutveckling lyfts ju också som en av friskfaktorerna!

Skrota inte valfrihet för årsrika

Skrota inte valfrihet för årsrika

Jag står helt och hållet med Eva Eriksson och Antje Dedering i deras syn på äldreomsorgens framtid i Uppsala. 

När det gäller en så viktig del av livet som att välja ett äldreboende, måste beslutet ligga hos de årsrika själva, inte hos politikerna. 

En färsk undersökning visar att över 90% av Uppsalas seniorer vill ha möjligheten att välja inte bara mellan hemtjänst och äldreboenden, men också mellan privat och offentligt drivna alternativ. 

Valfrihet är grundläggande – äldreomsorgen bör vara utformad med de årsrikas bästa för ögonen, och ge dem möjligheten att leva sina liv som de själva önskar, särskilt under deras sista år. #äldreomsorg #valfrihet #Uppsala #hemtjänst #äldreboende

Dags att skrota 65+ klubben

Tillbaka till 1913: Sveriges första allmänna pensionssystem införs, och 67 år blev det magiska numret för pensionering och därmed definitionen 65+. Spola fram till idag, och vi knuffar upp pensionsåldern ännu mer. Ändå verkar det som om den goda gamla ”65+ klubben” fortfarande hänger som benämning av äldre från förgångna tider.

Låt oss inte fortsätta fastna vid siffror från en svunnen tid!

Medellivslängden har skjutit i höjden sedan 1913 – vi lever längre, jobbar längre och bidrar mer än någonsin. Så varför inte uppdatera vår syn när vi benämner äldre? Om vi inte gör det, riskerar vi att unga ser oss som ”gamlingar” som klamrar oss fast vid jobbet, trots att vi är mer aktiva och engagerade än någonsin.

Låt oss omdefiniera ”äldre” till att bli en tid för möjligheter, inte begränsningar. För om sanningen ska fram, vem sa att livet vid 65+ inte kan vara lika spännande som det var vid 25?